krIMG 2244Krönika: Välj svenskt i glassdisken – för kornas och böndernas skull
Sommar, sol och en glass i handen. Samtidigt kämpar många svenska mjölkproducenter för sin överlevnad. En av anledningarna som lyfts fram är den ökade importen av utländska mejeriprodukter. För att konsumenterna ska kunna välja svenskt med generellt bättre djurskydd och kor som får gå ute, är märkningen på produkterna viktig.
En titt i mejerihyllorna på Ica, Coop och Willys visar hur svårt det är för svenska konsumenter att välja svensk ost och glass – något vi äter extra mycket av nu på sommaren.
För ostarna verkar det däremot gå åt rätt håll och det finns mer och mer svenskmärkning på förpackningarna. ICA, Coop och Willys har alla ett liknande utbud av hårdostar och i alla tre affärerna finns svensk råvara i de populära märkena Präst, Grevé och Herrgård.

krIMG 1224

Det gäller såväl de egna märkena som för Arla och Skånemejerier. Gouda och Hushållsostar är däremot inte av svenskt ursprung oavsett märke, utan där kommer mjölken antingen från Holland, Tyskland eller Danmark. Butikernas egna märkesostar var förvånansvärt välmärkta med svenskt ursprung och där stack Garant ut med svensk mjölkmärkning även på framsidan av förpackningen.
Ett problem är att SE-märkningen på baksidan av alla förpackningar inte är någon garanti för att det faktiskt är svenska råvaror i produkten.
Exempelvis är Garants Hushållsost märkt ursprungsland mjölk Tyskland men har ändå SE-märkningen.
Även ostar från Allerum, Kvibille och Wästgöta Kloster har SE-märkningen men ingen information om varifrån mjölken kommer. Hur ska då kunden kunna välja ursprung? Arla har störst utbud av osttyper och där skiljer det sig också mest var mjölken kommer ifrån. Sverige, Danmark, Holland och Tyskland finns representerade och djurvälfärden skiljer sig generellt en hel del mellan dessa länder.
Däremot såg vi att alla ekologiska och KRAV-märka ostar hade ursprungsland Sverige. Dessa produkter har även fördelen att korna bland annat får gå ute extra länge på sommaren. På många glassförpackningar framgår det över huvud taget inte varifrån råvaran kommer.
krDSC 0029
De enda två glassmärken där det tydligt framgår att mjölken kommer från Sverige är Sia och Alvesta glass. Ingen av butikernas egna märken verkar vara gjorda på svensk mjölk.
Bland annat är glassen från Garant och även Icas egen glass producerad i Belgien. På vissa varor som Coops egna. framgår det att glassen är producerad i Sverige men inte varifrån råvaran kommer. Det är alltså inte helt lätt för konsumenterna att stötta de svenska mjölkproducenterna när glassen till jordgubbarna ska inhandlas.
Sverige har ett gott rykte vad gäller djurvälfärd och så vill fortsätta ha det. Bland annat har vi unika regler för våra mjölkkor som gör att de har det bättre här än i många andra länder, framför allt genom rätten till utevistelse. Vi vill att korna ska fortsätta få vara ute.
Det är en viktig anledning till att välja svenskt i glassdisken!
ELISABETH TJÄRNSTRÖM
Sakkunnig och programansvarig, World Animal Protection Sverige
Porträttbilden. Foto: World Animal Protection Sverige

t20