piDSC 0015
Bly i gratulationskort på ICA
– Kemikalieinspektionen lägger saluförbud mot Pictura
Gratulationskort från företaget Aktiebolaget Pictura i Karlstad innehåller, enligt Kemikalieinspektionen, 32 till 66 procent bly i lödningar. Enligt myndigheten får en sådan produkt inte släppas ut på marknaden eftersom gränsvärdet enligt gällande EU-förordning är 0.1 procent. Därför har Kemikalieinspektionen nu förbjudit bolaget att saluföra den typen av produkter och förelagt om återkallande från kunder. Butikskedjan ICA har sålt produkten till konsumenter.
”Produkten får inte saluföras på marknaden eftersom den innehåller bly i otillåtna halter”, skriver Kemikalieinspektionen i ett beslut denna månad.
”Kemikalieinspektionen förelägger Aktiebolaget Pictura att dra tillbaka kvarvarande exemplar av gratulationskortet från kunder, distributörer ej slutanvändare, och att redovisa för Kemikalieinspektionen att tillbakadragandet har genomförts.”
Produkten i fråga är ”Pictura kort ljudeffekt P1” med artikelnummer 40797.

pi11

Pictura överklagade beslutet till Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt. Samtidigt begärde man inhibition av saluförbudet.
Bolaget skriver i överklagandet att man lider ”stor ekonomisk skada” av ett säljstopp och återkalkande av produkten. Detta även om bolaget skulle vinna i domstolen.
”Vi har redan tvingats återkalla produkten från samtliga ICA-butiker efter Kemikalieinspektionens handlande.
Men i dagarna gav domstolen bolaget nobben om inhibition.
”Mark- och miljödomstolen finner inte skäl att förordna om inhibition. Aktiebolaget Picturas yrkande avslås därför”, skriver man i ett protokoll i fredags.

piIMG 3297

FoodMonitor söker ICA för en kommentar.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta:
Aktiebolaget Pictura.
Moderbolag är P-Holding Aktiebolag som i sin tur ägs av det holländska bolaget Delftsche Druckwerproducten BV.
Omsättning: 279 miljoner kronor (2015-08).
Resultat före skatt: 11 miljoner kronor.
Antal anställda: 108.

t20