Ko med enormt juver utsattes för onödigt lidande under transport till HKScan
Tidigare denna månad levererade en djurbonde en ko som hade ett enormt juver till slakt på slakteriet HKScan. Enligt en officiell veterinär, OV, har djuret utsatts för onödigt lidande under transporten till slakteriet.

Palmolja och animaliska produkter till grossist i Kista omhändertas

k73
Länsstyrelsen Kalmar län har funnit lösningen på alla obehagliga problem med Guldfågeln
LEDARSTICK Det senaste året har djurskyddsskandalerna på kycklingslakteriet Guldfågeln i Mörbylånga avlöst varandra i media. Det har bland annat handlat om ett mycket stort antal kycklingar med brutna vingar, krossade huvuden, otillräcklig avlivning innan slakt, och undermålig fothälsa.

ko85
Skador på ko upptäckta i HKScans mottagningsstall
I dagarna noterade en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet HKScan att en ko hade åtta ytliga välavgränsade hudskador som misstänks ha orsakats av ett vasst föremål. Det framgår av en anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

kIMG 5111
Positiva tongångar om obligatorisk kameraövervakning på slakterier
De senaste åren har slaktskandalerna avlöst varandra i media. Nu har intresset för obligatorisk kameraövervakning på slakterier ökat kraftigt. Det rapporterar tidningen VeterinärMagazinet.

Döda får som levererades till HKScan hade blod i mun, analöppning, och vulva
Tidigare denna månad levererade en djurbonde två döda får till slakt på slakteriet HKScan. Djuren hade haft blödningar i olika kroppsöppningar. Men dödsorsaken är okänd enligt en officiell veterinär, OV, stationerad på slakteriet.

m23
Forskare på Örebro universitet ska kartlägga 1 000 gymnasieelevers matvanor
Örebro universitet meddelar att man inleder ett forskningsprojekt för att ta reda på hur ungdomar äter och varför. Man ska även undersöka hur ungdomarnas val kan påverkas till att göra hållbara och hälsosamma val. Flera institutioner på universitetet kommer att vara involverade. Bilden: Malin Anniko till vänster och Maria Ojala. Foto: Örebro universitet.

Anställda på Attendo larmar om bristande utbildning
Den senaste tiden har FoodMonitor fått in uppgifter om anställda på vårdbolaget Attendo som larmar om oegentligheter när det gäller hantering av mat. Det handlar framför allt om otillräcklig utbildning.

k63
Trafikolycka får länsstyrelsen att ställa frågor om Håkantorp Slakteris transporter av uttjänta värphöns
Förra månaden fick Länsstyrelsen i Västra Götalands län ett dokument från polisen som gällde en trafikolycka som inträffat där skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara varit inblandat. Men i ett transportdokument som bolaget upprättat står inget om transporter vid den aktuella tidpunkten. Nu vill länsstyrelsen veta varför. Foto: Livsmedelsverket.

Håll Sverige Rent: Engångsmuggen är klart sämre för klimatet än flergångsmugg
Organisationen Håll Sverige Rent meddelar att engångsmuggen är klart sämre för klimatet än en flergångsmugg. Organisationen hänvisar till en ny livscykelanalys.

kDSC 0080
Bra med jämställdhetsarbete på Löfbergs
– så länge det inte diskriminerar
KOMMENTAREN I dagarna tilldelades kaffebolaget Löfbergs i Karlstad Geniuspriset 2019. Priset är instiftat av Region Värmland och Länsstyrelsen Värmland. Det handlar om att bolaget bland annat har en styrelse med lika många kvinnor som män. Men detta är emellertid inte nödvändigtvis ett bra betyg för bolaget.

Bearbetning av opastöriserad mjölk är högriskverksamhet
Bredsjö Mjölkfår Aktiebolag i Hällefors har i 30-års tid pastöriserat mjölk i ostgryta i samband med tillverkning av ost. Förra året klassificerade Livsmedelsverket hanteringen av opastöriserad mjölk som högriskverksamhet, fördubblade enligt uppgift kontrolltiden, och höjde samtidigt kontrollavgiften till 10 000 kronor. Bolaget överklagade. Denna månad kom domen.

cDSC 0047
Tillbud med brinnande maskin på OLW i Filipstad

Lagstiftningen kring högdräktiga djur som skickas till slakt är tandlös
LEDARSTICK Det är fortfarande ett konstant flöde av högdräktiga djur som når landets slakterier. Likgiltigheten och den bristande kunskap som många av de ansvariga djurbönderna visar upp är förbluffande. Samtidigt är lagstiftningen tandlös. Och tolkningen av den i tingsrätten förvånar.

b22
KRAV-certifierad djurbonde döms för miljöbrott men frias från anklagelse om djurplågeri
Idag dömde Värmlands tingsrätt en KRAV-certifierad djurbonde i Värmland till 40 dagsböter å 140 kronor för miljöbrott i samband med att ko-kadaver dumpats. Tilltaget upptäcktes av turister som var ute och vandrade. Djurbonden hade också skickat en högdräktig ko till slakt på A J Dahlbergs slakteri i Brålanda. Det brottet frikänns han emellertid från. Bilden till vänster: foto: den aktuella kommunen. Bilden till höger: foto: Livsmedelsverket.

Polis avfyrade av misstag skott med MP5 i lunchrum
I oktober förra året blev det ett missförstånd mellan två poliser på Polismyndigheten på Kungsholmen när förstärkningsvapnet MP5 skulle bäras under ett arbetspass. Av misstag avfyrades ett skott. Detta enligt en anmälan om händelsen som myndigheten gjort i dagarna.

rIMG 4276
Nordic Rice Production förbjuds att släppa ut ris från indisk leverantör på marknaden
Basmatiris från den indiska leverantören ... Foto: Livsmedelsverket.

sl87
Nya djurskyddsärenden på Håkantorp Slakteri
Problemen på skandalslakteriet Håkantorp Slakteri AB i Vara fortsätter. I dagarna upptäcktes det höns som var klämda mellan burar, och höns som i hög grad saknade fjädrar. Det framgår av två anmälningar som blivit offentliga. Bilden: Höns som i hög grad saknade fjädrar till vänster och klämda tår till höger. Foto: Livsmedelsverket.

Svenska Köttföretagen oroade över länsstyrelsernas tolkningar av lagstiftningen kring grisproduktion

Olycka med kemikalie på Åbro Bryggeri i Vimmerby

Man med rånarluva rånade Hemköp Rotehallen

sl38
Bogbladsår på suggor på KLS Ugglarps
I dagarna levererade en grisbonde två suggor som hade bogbladsår till slakteriet KLS Ugglarps. Det framgår av en anmälan. Foto: Livsmedelsverket.

Beväpnade rånare på Kötthallen i Båstad

Göteborg förbjuder Saigon Food AB att överlåta ekologiska livsmedel

jIMG 0466
Fazer lanserar Jaffakakor på den svenska marknaden
PRODUKTNYTT Livsmedelsföretaget Fazer meddelar att den populära Jaffakakan nu kommer till Sverige. Det handlar om produkterna ”Jaffa Gröna kulor” och ”Jaffa Tutti Frutti”.

li21
Doldisen Viking Malt är Årets Livsmedelsexportör 2019
– ”En av Sveriges viktigaste råvaruförädlare”
Livsmedelsföretagen meddelar att företaget Viking Malt är Årets Livsmedelsexportör 2019. Bolaget exporterar 150 000 ton svensk malt till bryggerier och destillerier världen över årligen. Bilden: Näringsminister Ibrahim Baylan, Kasper Madsen, vd Viking Malt, Malin Andersson, försäljningschef Viking Malt, Björn Hellman, vd Livsmedelsföretagen, och Fredrik Fexe, vice vd Business Sweden. Foto: Livsmedelsföretagen/David Thunander.

Gimranäs överklagar beslut om Veranda Breeder
Förra månaden beslutade Jordbruksverket att inte godkänna en ansökan från värphönsbolaget Gimranäs AB i Herrljunga om användande av systemet Veranda Breeder för avelsdjur av värphönsras för produktion av kläckägg. Detta efter det att ett projekt som drivits i bolaget anläggning visat bland annat att dödligheten har varit oacceptabelt hög och att hönor haft omfattande fjäderskador.

Göteborg förbjuder JOBmeal att överlåta livsmedel med information om att de är ekologiska
I mars genomförde Miljöförvaltningen på Göteborgs Stad ett kontrollbesök på en verksamhet i staden som tillhör företaget JOBmeal Sverige AB i Stockholm. Enligt uppgift upptäckte då ...

Länsstyrelsen: Allvarliga problem med livsmedelskontrollen på Hammarö kommun
Länsstyrelsen har nyligen gjort en revision av den livsmedelskontroll som Miljö- och byggnadsnämnden på Hammarö kommun utför. Allvarliga brister upptäcktes. Bland annat när det gäller opartiskhet, finansiering, kontrollpersonal, utrustning, och revision. Det framgår av ...

Kommande partier med ris från leverantör i Iran stoppas
Ett parti med Sadri ris från en leverantör i Iran har visat sig innehålla bekämpningsmedlet acetamiprid i en halt nästan 15 gånger över det europeiska gränsvärdet. Det får Livsmedelsverket att reagera.

t20