hIMG_0185
SVT-journalist måste förstöra handling om ko på ”Arlagården” senast den 14 februari
Jordbruksverket har nyligen beslutat att lämna ut handlingar om en ko på den beryktade ”Arlagården” till en journalist på SVT Uppdrag Granskning. Men myndigheten gjorde det under förbehåll. Bland annat måste journalisten förstöra handlingen och eventuella kopior ...

2019-nCoV: Forskare misstänker att coronaviruset kan överleva i dagar på ytor
Om coronaviruset 2019-nCoV liknar sina släktingar SARS och MERS så är det enligt en ny forskningsstudie tänkbart att det kan överleva 4-5 dagar på material som papper, aluminium, trä, plast, och glas. Men det är enligt CDC i dagsläget oklart om man kan få 2019-nCoV genom att beröra ytor som har viruset på sig och sedan vidröra mun, näsa, eller ögon.

Tre domar: Hugos Chark & Livs AB förpliktas att betala viten till staten
I tre domar denna vecka biföll Förvaltningsrätten i Uppsala ansökningar från Livsmedelsverket om utdömanden av viten mot charkbolaget Hugos Chark & Livs AB i Gränna. Det handlar om viten på totalt ...

aDSC_0042
Fusket med ekologiska viner
LEDARE Det finns vinbolag i Sverige som säljer ekologiska viner utan att vara anmälda till ett kontrollorgan så som lagstiftningen kräver. Tyvärr upptäcks tilltaget i regel bara av kommuner som har kunskap och intresse av att kontrollera vinbranschen. Så mörkertalet är sannolikt högt. Det behövs en bredare approach. Bilden: Flaskorna på bilden har inte nödvändigvis något med artikeln att göra. Foto: FoodMonitor.

Malmö stad: Vin & Natur Malmö AB sålde ekologiska viner utan att vara anmälda till kontrollorgan

Malmö stad hittar avvikelser på Alrp Agentur AB

Kronfågel klarar sig undan viten – Livsmedelsverket delgav fel person
Livsmedelsverket har tidigare ansökt om att viten skulle dömas ut för påstått snusk på slakteriet Kronfågel i Valla. Men myndigheten delgav fel person på slakteriet beslutet om det ursprungliga vitesföreläggandet. Därför tvingades Förvaltningsrätten i Uppsala att i dagarna avslå ansökan. Totalt handlar det om viten på 150 000 kronor.

Optima Planta vill göra Sveriges livsmedelsproduktion mer lokal och uthållig med aeroponisk odling
Livsmedelshandlare kan enkelt odla sina egna grönsaker. Och Sverige kan motverka brist på grönsaker under en kris. Det är en vision som företaget Optima Planta Sweden AB i Uppsala har för sin odlingslåda för aeroponisk odling. Man letar nu kunder och nya investerare. Även en franchisemodell kan bli aktuell.

slIMG_0408
Fortsatt snusk på Håkantorp slakteri – ny ansökan om utdömande av vite
Förorenade slaktkroppar har upptäckts efter den sista kontrollpunkten på skandalslakteriet Håkantorp slakteri AB i Vara. Ärenden med snusk är en följetong på slakteriet. Tidigare denna vecka lämnade Livsmedelsverket in en ny ansökan om utdömande av vite, denna gång på 50 000 kronor, till Förvaltningsrätten i Uppsala. Foto: FoodMonitor.

Kina23
Covid-19: De som dör hemma räknas inte in i statistiken – mörkar Kina antalet fall av 2019-nCoV?
KOMMENTAREN mellan den 12 och 13 februari ökade plötsligt de antal fall av 2019-nCoV som Kina rapporterar om från 44 700 till 59 800. Enligt bedömare kan det vara så att man helt enkelt försökte komma i fatt i statistiken – vad det nu betyder, eller att man definierat om vad som räknas som en infektion. Kan det istället vara så att kommunistdiktaturen helt enkelt mörkar antalet? Bilden på 2019-nCoV. Foto: CDC/ Alissa Eckert, MS. Grafik: FoodMonitor.

Anställd på bageri i Stockholmsområdet: ”det är möss överallt”

Restaurangen Jiaozibar i Nordmaling försätter sig i frivillig coronakarantän
Restaurangen Jiaozibar i Nordmaling försätter sig i coronakarantän. Det har bolaget informerat om på sin Facebooksida.

Livsmedelsverket: allvarliga avvikelser på bageri i Stockholm
”Vid planerad livsmedelskontroll hos Pirogbageriet i Stockholm AB vid bolagets anläggning på … den 6 februari 2020 kunde Livsmedelsverket konstatera allvarliga avvikelser mot livsmedelslagstiftningen”. Så skriver Livsmedelsverket i dagarna i ett beslut.

Elev: ansvarig på skola i Lindesberg lägger locket på om levande snigel i baguette
En elev på en skola i Lindesberg har anmält att det upptäckts en levande snigel i en baguette som inköpts på skolans kafeteria. När ledningen på skolan informerades om detta så ska man, enligt eleven, försökt lägga locket på.

39 av 55 slaktsvin hade hack i öronen
En officiell veterinär, OV, upptäckte nyligen en grupp med slaktsvin där en stor andel hade klippta hack i öronen. OV vill nu att länsstyrelsen utreder saken.

Allvarligt tillbud på HKScan i Kristianstad

Allvarlig olycka med kniv på Närkes Slakteri i Gällersta Aktiebolag
I slutet av förra månade skadades en anställd på slakteriet Närkes Slakteri i Gällersta Aktiebolag i Örebro allvarligt i en olycka som involverade en kniv. Det framgår av en anmälan som bolagets vd gjort.

Mathem bygger lagerlåda i Larsboda
Förlustmaskinen Mathem meddelar att man tecknat ett hyreskontrakt tillsammans med fastighetsutvecklaren Logistic Contractor. Detta för att ”utveckla och bygga ett nytt, modernt, och miljöanpassat, lager i Larsboda, Stockholm”.

Svenskodlat och klimatsmart havreris från Fazer bättre än det från Thailand
Livsmedelsföretaget Fazer meddelar att man lanserer produkten Havreris under varumärket Frebaco. Riset är enligt bolaget svenskt, närodlat och klimatsmart. Det ska bara ha en sjättedel av klimatpåverkan jämfört med ris från Thailand.

t20