slakt68
Länsstyrelsen Skåne:
otillåten slakt i stor skala i Kristianstad
Efter en inkommen anmälan om otillåten slakt av ett stort antal djur gjorde nyligen Länsstyrelsen Skåne ett kontrollbesök på en fastighet i Kristianstad. Där gjordes vissa fynd som pekar på brott mot gällande lagstiftning.
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor
Foto: Länsstyrelsen Skåne.

t20