Kycklingslakteri föreläggs vid vite att hålla rätt temperatur
Läs vidare på FoodMonitor Plus
/FoodMonitor

t20