Svensk kyckling ökar
Enligt Svensk Fågel konsumeras det allt mer svensk kyckling och svenska kycklingbönder ser positivt på framtiden. ”Konsumenterna gillar vår kyckling och det känns stimulerande att vårt arbete ute på kycklinggårdarna och i företagen uppskattas, säger Per Lindahl, kycklinguppfödare och ordförande för Svensk Fågel. Han hoppas också att den svenska kycklingen kan bidra till att regeringens vision med ”Matlandet Sverige” infrias, där ökad tillväxt och fler jobb skapas.
 
– Men den internationella konkurrensen från billig importkyckling är tuff. Därför måste myndigheterna också visa effektivitet, säger han.

Hittills i år har konsumtionen av svensk kyckling ökat med 8,5 procent och samtidigt visar Jordbruksverkets siffror att importen har ökat med 4,3 procent, jämfört med samma period föregående år. Detta betyder att konsumtionen av kyckling ökar kraftigt och att svensk kyckling tar marknadsandelar från lågprisimporten.
 
– Vi har höga mål för livsmedelssäkerhet och djuromsorgen och vi strävar hela tiden efter att bli allt duktigare i klimatarbetet i den svenska kycklinguppfödningen. Vi moderniserar våra djurstallar och slakterier samt gör kycklingen tillgänglig i vardagen genom innovativa lösningar. Den ökande efterfrågan av svensk kyckling gör att nya stallar måste byggas. Det skapar arbetstillfällen och det är viktigt att även myndigheterna har tillräckliga resurser så att de kan hänga med i svängarna när vi utvecklar den svenska kycklingproduktionen ytterligare, säger Per Lindahl.
 
/FoodMonitor