FAO: Virus hotar
50 miljoner får och getter
En dödlig virussjukdom, som bröt ut i Tanzania tidigare i år, riskerar att spridas till södra Afrika. Sjukdomen utgör ett dödligt hot mot över 50 miljoner får och getter i 15 länder, varnar FAO.
 
Känd som Peste des petits ruminants (PRR) anses sjukdomen vara den mest skadliga virussjukdomen för mindre idisslare och kan jämföras med den påverkan boskapspesten hade på boskap innan den utrotades. PPR kan ha en dödlighet på upp till 100 procent hos får och getter. Även om den inte smittar människor kan sjukdomen orsaka stora socioekonomiska förluster.
 
FAO har utfärdat en varning efter att FAO:s center för Krishantering-Djurhälsa (CMC-AH) utfört en akut insats i Tanzania. De rekommenderar att Tanzania inleder ett program i norra delen av landet med akutvaccinering kring området för sjukdomsutbrottet och att ytterligare vaccinering övervägs i området som gränsar till Malawi, Moçambique och Zambia. Det är också viktigt att de sistnämda länderna omedelbart intar vaksamhet och inleder med förebyggande övervakning.
 
Om sjukdomen sprider sig från Tanzania till SADC (Southern Africa Development Community), som utgörs av 15 länder i södra Afrika, skulle sjukdomen kunna försämra livsvillkoren och livsmedelsförsörjningen för miljontals småherdar och jordbrukare med boskap .
 
Södra Afrika hittills sjukdomsfritt
PPR bröt ut i Tanzania i början av 2010 och hotar där en lokal population på över 13,5 miljoner getter och 3,5 miljoner får. Sjukdomen förekommer även i Mellanöstern och delar av Central- och Sydasien. I Afrika har den påverkat de västra, östra och centrala delarna av kontinenten medan södra Afrika hittills varit förskonad.
 
Gruppledaren för insatsen, Adama Diallo, säger att sjukdomen lätt överförs mellan djur via direktkontakt i delade hagar och betesmarker och på djurmarknader. Diallo leder avdelningen för animalieproduktion och hälsa inom FAO/Internationella Atom Energi organet (IAEA) satsningen i Wien, Österrike.
 
Ytterligare spridning
För att stoppa en ytterligare spridning av sjukdomen rekommenderar Diallos grupp att mindre idisslare vaccineras längs de leder som herdar rör sig. Vaccination krävs och det är särskilt viktigt i ett större område i södra Tanzania, eftersom viruset där utgör en risk för hela SADC. Att se till att viruset kontrolleras och vidare spridning stoppas är därför av högsta prioritet.
 
"FAO har kunnat hjälpa länder att se över vaccinlagren för akut vaccinering, att förstärka laboratoriekapaciteten och förstärkta övervakningssystemen i fält. FAO kan också bidra till att öka medvetenheten om sjukdomen bland fältveterinärer, deras assistenter, herdar och handlare", säger Diallo.
  
Läs mer:
PPR - en utmaning för produktion av mindre idisslare (infoblad)
Peste des Petits Ruminants (PPR)
FAO:s avdelning för animalieproduktion och hälsa
FAO:s center för krishantering - djurhälsa
 
/FAO