faoUppdrag:
Utrota hungern
José Graziano (foto), som höll presskonferens bara några dagar efter att han tillträtt som ny generaldirektör för FAO, var tydlig med vad som kommer att prioriteras. Hungern och undernäringen i världen ska utrotas. FAO kommer börja med att öka sitt stöd till ett antal låginkomstländer med livsmedelsunderskott, särskilt de som står inför långvariga kriser, enligt ett pressmeddelande.
 
Graziano da Silva understryker att det inte finns någon tid att förlora eftersom mandatperioden bara är tre år.
 
– För att uppnå en värld helt fri från hunger krävs ett engagemang från alla, varken FAO eller någon annan organisation eller regering kan vinna denna kamp på egen hand, sa Graziano da Silva och påpekade att han "på ett så öppet och demokratiskt sätt som möjligt" vill samarbeta med medlemsländerna, övriga FN, den privata sektorn, det civila samhället och andra intressenter.
 
– Att utrota hungern är den första av fem strategiska prioriteringar som jag avser driva på FAO. De andra fyra är att uppnå ett mer hållbart system för livsmedelsproduktion och -konsumtion, skapa en rättvisare livsmedelsförsörjning i världen, slutföra de reform- och decentraliseringsåtgärder som pågår inom FAO och utöka FAO:s Syd-Sydsamarbeten.
 
/FoodMonitor

t20