Australiensare konsumerar
mest marijuana 
Australiensare beskrivs ofta som avspända. Men kanske finns det en kemisk förklaring till det? I en ny studie som denna vecka publicerades i den välrenommerade medicinska tidskriften The Lancet avslöjas att australiensare och Nya Zeeländare konsumerar mycket mer marijuana per person än andra länder.
 
Studien genomfördes för att undersöka globala trender i spridningen av illegala droger och deras användning.
 
Enligt resultaten från studien, som leddes av forskare vid University of New South Wales och University of Queensland, så har upp till 15 procent av befolkningen i Australien och Nya Zeeland i åldrarna mellan 15 och 64 år använt marijuana i någon form under 2009. 2009 är det år som forskarna hade de senaste resultaten för.
 
Den låga åldern hos många användare av drogen oroar Wayne Hall, en av de forskare som genomförde studien. De löper en stor risk att utveckla hälsoproblem som psykoser och psykosociala problem som följd av sin droganvändning.
 
"Generellt sett, desto mer folk det är som använder en drog, desto tidigare börjar man och desto mer konsumeras. Det är då också mer sannolikt att de får skador som följd", säger han, i en kommentar.
 
Som jämförelse var motsvarande siffra för Nordamerika nästan 11 procent.
 
Asien hade den lägsta konsumtionen av marijuana. Där hade 2.5 procent av samma befolkningsgrupp använt drogen. En anledning till det kan enligt forskarna vara svårigheter att få tillförlitliga resultat för mindre utvecklade länder.
 
Forskarna poängterar att även om resultaten visa en hög användning av marijuana i Australien så har nivåerna sjunkit stadigt det senaste decenniet.
 
Idag är marijuana världens största illegala drog. Uppskattningsvis mellan 125 och 200 miljoner människor använder den årligen.
 
Trots att användningen av marijuana är så stor så orsakar den enligt forskarna relativt få dödsfall.
 
En procent av alla dödsfall i Australien kan tillskrivas användningen av illegala droger. Det kan jämföras med tobak där siffran är 12 procent.
 
I Australien är användande av marijuana accepterat i stora delar av samhället. Flera delstater i landet överväger att avkriminalisera personligt innehav av små kvantiteter.
 
/FoodMonitor
 
Läs forskarnas artikel här (extern länk, The Lancet)! 
   
Källor: The Lancet, The New York Times.