Scan tar miljöinitiativ
Scan har blivit ny medlem i företagsnätverket Hagainitiativet, vars syfte är att minska näringslivets klimatpåverkan. Detta ingår i bolagets plan att årligen kraftigt minska sin miljöpåverkan, enligt ett pressmeddelande.
 
I Hagainitiativet ingår sedan tidigare nio välkända företag; Axfood, Coca-Cola Enterprises Sverige, Fortum Värme, JM, Lantmännen, Procter& Gamble Sverige, Stena Metall, Svenska Statoil och Vasakronan.
 
Hagainitiativet lyfter klimatfrågan som en av de viktigaste framtidsfrågorna och vill inspirera fler företag att ta aktivt klimatansvar.
 
– Vi fokuserar mycket på klimatfrågor inom Scan och har lagt en plan för att minska vår miljöpåverkan kraftigt år för år. Hagainitiativet ser på klimatfrågan med ett affärsperspektiv som är unikt. Vi får möjligheten att bidra med vår kunskap samt ta del av nio andra välkända bolag med starkt klimatfokus kunskap och det är oerhört stimulerande, säger Torbjörn Lithell, kvalitets- och miljödirektör på Scan AB.
 
/FoodMonitor