cazanovaimg_5581
Bristande livsmedelshantering
på Karlstads kroggata
Personaltoaletter som saknar tvål och handdukar. Bananflugor. Mat som inte kyls rätt. Problemen med restaurangerna på Karlstads största kroggata vid Stora torget är många.
 
Problemen blev tydliga när en restaurangbesökare nyligen drabbades av matförgiftningen efter att ha ätit på restaurangen Cazanova Café Bar. Kommunens utredning av händelsen visade att restaurangen hade använt laxrester från en buffé för att göra laxmousse.
 
"Det är inte acceptabelt att mat som serverats på buffén återanvänds, all mat som varit ute på buffén bör kastas", skriver Miljöförvaltningen vid Karlstads kommun i ett brev till Cazanova Café Bar.
 
"Miljöförvaltningen bedömer att verksamheten har brustit i sina rutiner gällande hantering och kan därmed inte utesluta att personer blivit sjuka av den mat som serverades på restaurangen."
 
Restaurangen saknade dessutom dokumentation om hur man kylt maten. Brister i hur mat kyls och lagras är enligt Karlstads kommun vanligt bland restaurangerna i området. Det kan enligt uppgift ha att göra med den otillräckliga utbildning som personalen får. 
 
"Dokumentation som visar att nedkylning skett på ett säkert sätt saknades. Det är oerhört viktigt att all mat som kyls ned når 8°C inom maximalt 4 timmar", konstaterar kommunen.
 
Efter det senaste återbesöket nyligen säger kommunen att de mest akuta bristerna på Cazanova har åtgärdats. Men problemen på restaurangen verkar vara återkommande.
 
"Vi har inga fler misstänkta matförgiftningar på restaurang Cazanova. De har haft besök från oss varje år sedan 2009. Samtliga besök har lett till återbesök", säger en livsmedelsinspektör till FoodMonitor. 
 
Av de restauranger som har sin verksamhet på en aktuella gatan vid Stortorget i Karlstad saknade enligt Miljöförvaltningen ett flertal tvål och handdukar på personaltoaletterna. 
 
Trots att kommunen påpekade dessa brister för restaurangen City grillen saknades tvål och handdukar även då kommunen kom på återbesök. Personalen i köket saknade även hårskydd. Inte heller det hade restaurangen åtgärdat.
 
På två andra restauranger, Pitchers och Score, upptäckte Miljöförvaltningen problem med bananflugor.
 
"Dessa kan sprida bakterier och förorena livsmedlen. Det är lämpligt att utreda orsaken till bananflugorna och åtgärda problemet", skriver Miljöförvaltningen om restaurangen Score.
 
Karlstads Kommun är noga med att påpeka att hygienen i stort är bra hos restaurangerna i Karlstad. Men kontrollerna kommer i vissa fall att skruvas upp i år berättar en livsmedelsinspektör. 
 
HÅKAN FRISELL