fao2012-03-23
FAO behöver akut finansiell hjälp
för insatser på afrikas horn
FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation (FAO) vädjar nu om ett finansiellt stöd på 50 miljoner dollar till stöd för Afrikas horn. Detta för att tillgodose de akuta behoven för de prioriterade verksamheterna inom jordbruk och boskapsskötsel, så att dessa ska kunna genomföras före och under nästa odlingssäsong som sammanfaller med regnperioden mellan april och juni.
 
Finansieringen behövs för att genomföra en 90-dagarsplan som avser att ge jordbrukare och boskapsskötare möjlighet till att förbättra sina försörjningsmöjligheter och bygga motståndskraft för framtida kriser. Vissa verksamheter, såsom jordbruks- och boskapsproduktion och projekt för avlönade arbeten (så kallade Cash-for-work-program), pågår redan men behöver öka i omfattning.
 
”Det internationella samfundet måste fortsätta stödja de mest utsatta hushållen i Somalia och andra torra och halvtorra områden på Afrikas horn för att klara av ett nytt tänkbart utbrott av torka”, säger FAO:s samordnare för östra Afrika Castro Camarada.
 
Den regionala väderprognosen för den kommande regnperioden tyder på en ökad sannolikhet för en nederbörd under, men nära normala, nivåer över stora delar av Afrikas horn.
 
Även om situationen de senaste månaderna har förbättrats avsevärt i de områden som drabbats av torka på Afrikas horn, så beräknar FAO att 8,1 miljoner människor i området fortfarande är i behov av stöd (Etiopien 3,2 miljoner; Kenya 2,2 miljoner; Somalia 2,5 miljoner; Djibouti 180 000).
 
Akuta åtgärder
 
Akuta åtgärder som planerats i regionen innefattar distribution av utsäde och grönsaksfröer, hjälp att genomföra småskaliga bevattningsprojekt och projekt för avlönade arbeten för att återställa den nödvändiga jordbruksinfrastrukturen. Åtgärder riktade till boskapssektorn innefattar stöd med foderproduktionen och att inleda eller intensifiera vaccinationskampanjer.
 
I Somalia planerar FAO att från och med april distribuera en stor mängd av kvalitetsutsäde av majs-, hirs- och sesamfrön samt växtnäringsämnen för att säkerställa att somaliska jordbrukare kan utnyttja nästa odlingssäsong till fullo. Tack vare ett långvarigt stöd från FAO för att framställa utsäde i Somalia så är detta nu lokalt tillgängligt och upphandling kommer att ske inom landet så långt som det är möjligt.
 
Den akuta hungersnöden förklarades vara över i Somalia för mer än en månad sedan men en tredjedel av befolkningen – över 2,5 miljoner – befinner sig fortfarande i kris, utan möjlighet att till fullo möta sina grundläggande behov. Majoriteten av befolkningen bor i de södra regionerna där tillträde till på humanitär hjälp fortfarande är mycket begränsad.
 
Sedan krisen inleddes 2011 har nästan 200 000 familjer på Afrikas horn deltagit i projekt för avlönade arbeten som FAO organiserat. Dessa projekt har inneburit att befolkningen har erhållit pengar som de är i sådant akut behov av för att köpa mat, samtidigt som det har återupprättat reservoarer och bevattningssystem. FAO har vaccinerat och behandlat miljontals djur mot sjukdomar och planerar att utöka sitt stöd de kommande månaderna. Samtidigt har, bara i Somalia, nästan 160 000 jordbrukare mottagit utsäde, verktyg och utbildning inom jordbruksverksamheter.
 
Skapa motståndskraft
 
FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva, som förra månaden besökte Somalia, försäkrade att organisationen kommer att öka sina insatser på Afrikas horn och betonade vikten av fortsatta, samordnade åtgärder som bygger upp motståndskraften hos den lokala befolkningen och kopplar samman katastrofbistånd med utveckling.
 
”Vi kan inte undvika torka, men vi kan vidta åtgärder för att motverka att det leder till hungersnöd.”, säger han.
 
FAO:s totala appell för 2012 uppgår till 293,7 miljoner dollar och är en strategisk blandning av krisinsatser och långsiktiga utvecklingsprojekt på Afrikas horn. Mindre än hälften, 101,7 miljoner, har mottagits vilket innebär att det saknas finansiering för 193,9 miljoner av vilka 50 miljoner dollar utgör akuta behov för de kommande 90 dagarna.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor