am3333Matsvinn i fokus
– Varje gång vi slänger mat så slösar vi på ekonomi, miljö och etik. Vi måste vara upprörda och engagera människor, sa Anna Maria Corazza Bildt i sitt välkomsttal inför seminariet om matsvinn som ägde rum i Europahuset i Stockholm på måndagen. Som en förstärkning av budskapet bjöd mästerkocken Stefano Catenacci (foto) på en buffé baserad på rester som avslutning. FoodMonitor var på plats. 
 
Statistiken säger att var fjärde matkasse slängs och Anna Maria hade bjudit in en rad tunga namn för att diskutera lösningar genom föredrag och paneldebatter.  
 
Anders Svensson, vd Ica Sverige, fick inleda programmet och konstaterade att svinnfrågan är väldigt viktig för branschen, har globala dimensioner och också innehåller fler områden än livsmedel. 
 
– 1 miljon ton matavfall genereras per år i Sverige vilket motsvarar 72 kg per person och år. Det är skrämmande matematik, sa Svensson, som också konstaterade att problemet inte har minskat nämnvärt trots att det diskuterats flitigt i branschen under en tid.
 
Anders Svensson tror att det finns flera orsaker till problemet som i sin tur kräver en rad mindre åtgärder. Lagar och regler behöver ses över precis som vårt sätt att konsumera. I slutändan handlar det om kunskap, menar han.
 
– Vi litar mer på datummärkningen än på våra sinnen. Samtidigt går kundtrenden åt allt mer bekväma lösningar. Detta innebär ofta att det ska vara färskt och därmed korta datum. Men vi slänger också för att vi ”har råd”. Svenskar lägger annars en liten del av disponibel inkomst på mat, d.v.s. 12 procent. Jämför detta med Kina där motsvarande andel är 30 procent, konstaterade Svensson.
 
Carl-Jan höll i debatter
Därpå följde två paneldebatter, ledda av moderator Carl-Jan Granqvist. Under rubriken ”Hur kan vi engagera konsumenterna och vad kan matbranschen göra” diskuterade i första omgången Anette Rosengren, kommunikationsdirektör Lantmännen, Inger Andersson, Generaldirektör Livsmedelsverket, Louise Ungerth, Chef Konsument & Miljö, Stockholms Konsumentförening, Anders Strålman, VD Axfood och Pär Bergkvist, Chefredaktör Magasin Måltid.
 
I andra omgången deltog Carl-Mikael Bergendahl, Regional Operations Manager, Bergendahls Food, Simon Eisner, VD Allwin, Henrik Juhlin, försäljningsdirektör Procordia Foods, Margareta Frost-Johansson, nationell samordnare hushållningssällskapet och Peter Larsson, VD Delicato.
 
Centrala ämnen som togs upp var de i vissa fall försvårande regleringar som bland annat tvingar butiker att ta bort ägg från hyllan redan sju dagar innan bäst före-datum har passerat. Även det paradoxala i datummärkning av konsumentpackad kött och chark i kontrast till det faktum att det är personalen själv som avgör hållbarheten när köttet säljs manuellt.
 
am3434Louise Ungerth (till vänster på bilden med Anna Maria Corazza Bildt), Chef Konsument & Miljö på Stockholms Konsumentförening påpekade att man bara genom att sänka temperaturen från åtta till fem grader i kyldiskarna kan öka hållbarheten drastiskt på produkterna.
 
– Dessutom kan man då även även minska andelen salt och nitrit i produkterna, tillade hon.
 
– 30 kg av det som slängs per person och år är fullt ätligt vilket är väldigt synd. Och visst behöver regleringar ses över men att sänka temperaturen i kyldiskarna är helt upp till kedjorna själva, påpekade Inger Andersson, Generaldirektör på Livsmedelsverket.
 
Något som alla var överens om är att det krävs gemensamma krafttag såväl av politiker som branschaktörerna själva. Axfoods VD Anders Strålman höll med om detta men påpekade med eftertryck de stora aktörerna viktiga roll:
 
– Vi träffar ju en massa kunder varje dag och har stor möjlighet att påverka. En hel del forskningsprojekt är också igång kring detta. Men vi måste också öka kompetensen genom att  utbildningen av våra medarbetare. Dålig kunskap skapar svinn, sa han.
 
17 000 ton avfall samlas in från skolor
En hel del konkreta förslag kom såväl från deltagare i seminariet som inbjudna åhörare. Sista inslaget bestod i att Sten Nordin, finansborgarråd i Stockholm och Charlotte Nordström, kommunalråd i Skara diskuterade vad som görs och vad som ytterligare kan göras lokalt och i skolor. 2009 började t.ex. Skara kommun med svinnmätning två gånger om året och har minskat slöseriet från 20,6 till ca.14% . I Stockholm samlas 17 000 ton avfall in från skolor som förvandlas till biogas.
 

am33Anna Maria Corazza Bildt var mycket nöjd efter avslutat seminarium:
 
– Detta är startskottet på en process som jag hoppas ska bli en livlig, öppen och informell diskussion kring exempel på hur vi kan skapa delaktighet och förebygga matsvinn. Jag är tacksam för all positiv respons under seminariet. Det här kommer att ge oss alla kraft att driva de här frågorna vidare, sa hon.
 
Text och bild: MATS HOLMSTRÖM