agg11Turbulens kring äggpriser
Vid årsskiftet blev det olagligt att hålla värphöns i oinredda burar, men ungefär hälften av EU:s medlemsstater respekterade inte tidsgränsen. Detta har påverkat prisnivåerna och utvecklingen på EU:s äggmarknad är enligt Jordbruksverket mycket turbulent för närvarande.
  
Mellan februari och mars i år steg EU:s genomsnittliga partipris på ägg med nästan 40 procent vilket innebär en ökning med runt 70 procent jämfört med förra året.
  
Enligt Jordbruksverket är prisuppgången störst i länder där omställningen inte är slutförd, vilket beror på att en del äggföretag väljer att lägga ner istället för att ställa om. De företag som ställer om tvingas också göra ett längre uppehåll i produktionen under ombyggnationen.
 
För att täcka upp för den akuta brist som uppstått har importen av ägg och äggprodukter till livsmedelsindustrin ökat, framför allt från Argentina och USA. I januari 2012 var importen 38 procent högre än i januari 2011, medan motsvarande ökning för exporten uppgick till 18 procent, enligt Jordbrksverkets statistik, som dock också visar att både importen och exporten ökat under många år.
 
Ungefär 50 miljoner, eller 15 procent, av EU:s värphöns värpte fortfarande ägg i oinredda burar vid årsskiftet. Under ett möte i Bryssel i mars framkom det att omställningen inte tagit önskvärd fart trots hot om viten och domstolsprocesser.
 
Det svenska äggpriset har däremot sjunkit något, både jämfört med förra året och mellan årets första två månader. Både Sverige och Tyskland är omställda och att de tyska priserna stiger medan de svenska priserna sjunker kan bero på Tyskland, både i kraft av tradition och geografiskt läge, har ett mer omfattande handelsutbyte med länderna i EU än vad Sverige har, skriver Jordbruksverket.
 
/FoodMonitor