Prishöjning på svenskt kött
Konkurrensen från billigare importerat kött gör att svenska köttbönder får allt svårare att klara lönsamheten. För att kunna betala bönderna bättre ska Scan höja priset på svenskt nöt - och griskött med 10-15 procent. Detta rapporterar TT.
 
– Det är tufft både för nöt – och grisproducenter. Vi måste betala bättre för den svenska råvaran och kompensera för böndernas merkostnader. Därför höjer vi nu priserna, säger Magnus Lindholm, vive vd hos Scan, till TT.
 
Köttkonsumtionen ökar i Sverige men många bönder har lagt ned sin produktion under det senaste året och jobb har försvunnit ute på gårdarna. Den minskade köttproduktionen skapar nu överkapacitet även hos de svenska slakterierna som tvingas varsla personal. Scan varslade nyligen 20 anställda vid ett slakteri i Kristianstad, enligt TT.
 
Att importen av utländskt kött har ökat samtidigt som det blivit billigare att importera genom att kronan har stärkts, sägs vara en stor del av förklaringen. Mer än hälften av nötköttet importerades i fjol, och mer än en tredjedel av grisköttet, enligt TT.
 
Scans prishöjningar kommer att ske successivt.
 
– Vi behöver betala ett pris till den svenska bonden som gör att de går runt, kommenterar Magnus Lindholm.
 
/FoodMonitor