Rusning till suggpeng
Grisbönder som vill satsa på djurvälfärd har kunnat ansöka om en suggpeng på 1 000 kronor. Jordbruksverket räknade med att 350 uppfödare skulle ansöka. När ansökningstiden nu gått ut kan myndigheten konstatera att över 500 anmälde sig. Det rapporterar tidningen ATL.
 
– Vi drunknar i ansökningar, säger Elisabeth Fyhr, Jordbruksverkets miljöersättningsenhet, till ATL.
 
Suggpengen är numera densamma för konventionella som ekologiska grisar. Totalt omfattar ansökningarna om suggpengen den här gången cirka 110 000 suggor och betäckta gyltor.
 
Regeringen har enligt uppgift avsatt 90 miljoner kronor. Men den summan kan komma att ökas eftersom pengarna nu inte ser ut att räcka till.
 
– Blir det övertecknat så får vi se om det inom ramen för hela landsbygdsprogrammet finns finansiella medel som vi kan använda, säger Ingrid Svedinger, landsbygdsdepartementet, till ATL.
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta: 
För att få suggpeng måste en grisbonde klara villkor inom följande områden (källa Jordbruksverket):
1. vara med i det frivilliga salmonellaprogrammet. 
2. skydda grisar mot sjukdomar. 
3. ha både foder- och produktionsuppföljning. 
4. ha en plan för produktionen.