KEMI åtalsanmäler Axfood
Kemikalieinspektionen, KEMI, har åtalsanmält matjätten Axfood till Riksenheten för miljö- och arbetsmiljömål vid Åklagarmyndigheten. Anledningen är att bolaget sålt lågenergilampor som innehåller den giftiga tungmetallen kvicksilver i halter över det europeiska gränsvärde, som regleras i det så kallade RoHS-direktivet.
 
"Kvicksilver är ett av de allra farligaste miljögifterna och utgör ett hot både mot miljön och mot människors hälsa. Sedan juni 2009 finns det i Sverige ett generellt förbud mot kvicksilver och varor som innehåller kvicksilver. Belysning och ljuskällor omfattas av RoHS-direktivet", skriver myndigheten i sin anmälan mot Axfood.
 
KEMI köpte i höstas in tre av de aktuella lamporna, som är av märket Func Energy Saver 2U/E27 och är på 7 Watt, i en Hemköp-butik i Maria-hallen i Stockholm. KEMI´s tester visade att en av de inköpta lamporna innehöll 8.4 milligram kvicksilver, och en annan 8.5 milligram. Den högsta tillåtna halten kvicksilver i lampor av den här typen inom EU är 5 milligram.
 
Totalt har Axfood importerat 20 880 lampor av den här typen från en kinesisk leverantör sedan våren 2010. Enligt Axfood har 12 034 stycken sålts i bolagets butiker.
 
Axfood har dragit tillbaka lamporna från sina butiker. Men Axfood´s överträdelse har nu alltså lett till att KEMI anmält misstanke om brott i den verksamhet som bolaget bedriver.
 
HÅKAN FRISELL