Värmlandspolisens försummelse
punkterade djurtransport
Värmlandpolisen var i höstas ute på länsväg 205 och hade övning med en spikmatta. Men slarv gjorde att en djurtransportör fick ett däck punkterat. Nu ska Rikspolisstyrelsen betala transportföretaget 15 598 kronor i ersättning.
 
Poliserna hade vid det aktuella tillfället rullat ihop en spikmatta som använts vid en övning och lagt den på vägkanten. Men när de sedan vinkade in en djurtransportlastbil för en rutinkontroll råkade en polisbil stå dåligt placerad.
 
Det tvingade djurtransportören att köra med ett av framhjulen på vägkanten. Rakt över spikmattan. Enligt tidningen Värmlands Folkblad hörde föraren "att det blåste till i däcket", och att han sedan såg att det blivit punkterat.
 
Rikspolisstyrelsen kom fram till att spikmattan inte var avsedd att användas vid det aktuella tillfället. Dessutom hade Värmlandspolisen inte satt upp några skyltar eller varningsljus som varnade för spikmattan.
 
Värmlandspolisens försumlighet gör därför enligt Rikspolisstyrelsen att en ersättning på 15 598 kronor ska betalas ut.
 
/FoodMonitor