fao2012-05-21
FAO: halvera matsvinnet på 10 år 
Den 18 maj enades FN:s livsmedels- och jordbruksorganisations (FAO) 31:a regionala konferens för sydvästra Asien om målsättningen att minska matsvinn (food waste) och livsmedelsförluster efter skörd (food losses) med 50 procent för att kunna säkra livsmedelsförsörjningen i regionen.
 
På den avslutande dagen för den veckolånga konferensen uttrycktes en önskan om att FAO ska ge stöd till medlemsländerna med utformningen av en plan för att de närmaste tio åren kunna halvera mängden livsmedel som förloras eller slängs i länderna.
 
I regionen som helhet beräknas den årliga spannmålsförlusten efter skörd uppgå till mer än 16 miljoner ton. Dessutom beräknas det att exempelvis mer än 30 procent av färskvarorna såsom frukt, grönsaker, mejeriprodukter, kött och fisk slängs årligen.
 
Regional fond
 
I en sammanfattande förklaring stödjer konferensen även förslaget om att utforma en regional fond för jordbruksutveckling och tryggad livsmedelsförsörjning, en idé som lades fram av FAO:s generaldirektör José Graziano da Silva.
 
Konferensens ordförande, Iraks jordbruksminister Ezzulddin Abdalla Al Dawla, förklarade att deklarationen, som enhälligt antagits av de deltagande länderna, även uppmärksammar vikten av ökade offentliga och privata investeringar för att bygga upp en god landsbygdsekonomi som kan producera mat med hållbara metoder och tillhandahålla lönsamma anställningar, speciellt för kvinnor och yngre män.
 
Deltagande nationer lovade även att engagera civilsamhället, den privata sektorn och andra samarbetspartners, däribland FAO, i denna satsning och att stödja och stärka regionala samarbeten och syd-syd-samarbeten i jordbruksutvecklingen.
 
”En trygg livsmedelsförsörjning och fred är direkt sammankopplade. Konflikter kan leda till en osäker livsmedelsförsörjning och en osäker livsmedelsförsörjning kan i sin tur utlösa eller underblåsa konflikter. Dessa konflikter kan dessutom påverka kringliggande länder. Jemens jordbruksminister har exempelvis uppmärksammat mig på de stora flyktingströmmar som kommer från Afrika, vilka ytterligare belastar livsmedelsförsörjningen i hans land. Detta är ett exempel på varför kampen mot hungern kräver en kombination av nationella, regionala och globala insatser. FAO arbetar på alla nivåer och med olika samarbetspartners för att tillsammans bemöta dessa frågor”, säger Graziano da Silva.
 
Begränsade möjligheter
 
I sydvästra Asien innebär bristen på land och vatten att möjligheten för en livsmedelsproduktionsökning kraftigt begränsas. En ökning kommer dock att behövas för att kunna mätta en sydvästasiatisk befolkning som förväntas växa från 380 till 520 miljoner till 2030. Att främja ett hållbart nyttjande och en bättre hantering av naturresurser för att kunna öka produktionen är ett av de prioriterade områdena som framhölls vid den regionala konferensen. Andra prioriteringar inkluderar en anpassning till och en minskning av klimatförändringens påverkan på allt mer otillräckliga naturresurser såsom vatten. Det krävs också att det finns en beredskap för jordbruks- och livsmedelskriser och en möjlighet att svara på dessa om de uppkommer.
 
Konferensen gav även FAO i uppdrag att bistå vid utvecklingen av en regional strategi för en tryggad livsmedelsförsörjning och en insatsplan som fokuserar på åtgärder för att hantera volatila matpriser, investeringar, skapandet av en strategisk spannmålsreserv och förbättrade informationssystem för livsmedelsförsörjning och nutrition.
 
Ytterligare finansiering
 
”FAO:s regionala konferens tillhandahåller idag ett idealiskt forum för beslutsfattare för att diskutera frågor och samordna insatserna för många utmaningar, i synnerhet gränsöverskridande frågor såsom ökenspridning, vattenbrist, minskade grönytor samt skadegörare och sjukdomar”, sa konferensens ordförande, Iraks jordbruksminister Ezzulddin Abdalla Al Dawla, på mötet. ”Förbättrat regionalt stöd och samordning är viktigt för självständigt nationellt beslutsfattande”, tillade han.
 
Under konferensen tecknades separata samarbetsavtal mellan FAO och Saudiarabien, Libyen och Iran. I en överrenskommelse (MoU) tillhandahöll Saudiarabien 66,7 miljoner dollar för att finansiera FAO:s tekniska samarbetsprogram i landet under de kommande fem åren. Libyen tillhandahöll 71 miljoner dollar för FAO:s tekniska hjälp till växtproduktion och djurhälsa i landet. Överenskommelsen med Iran är avsedd att resultera i ett syd-syd-samarbete där iranska experter erbjuder sin kunskap och sina erfarenheter i mindre utvecklade länder.
 
Mer än 150 representanter deltog i konferensen, däribland 11 ministrar, 24 medlemmar i den regionala gruppen för sydvästra Asien samt representanter från civilsamhället, den privata sektorn, FN-organ samt observatörländer.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor