Forskning:
Miljögift påverkar bukfetma
Enligt en ny studie som nyligen publicerats i den vetenskapliga tidskriften Obesity finns det  samband mellan höga nivåer av miljögiftet PCB och fördelningen av kroppsfett till buken. Bukfetma är sedan tidigare känt för förhöjd risk av bland annat diabetes och högt blodtryck. Monica Lind, docent i miljömedicin på enheten för arbets- och miljömedicin vid Uppsala Universitet, har tillsammans med Lars Lind, professor i medicin, analyserat data från den så kallade PIVUS-studien som omfattar drygt 1 000 70-åringar i Uppsala.
  
Fetma som sätter sig inne buken är betydligt farligare är den fetma som sätter sig i ytligt på kroppen. Fett inne i buken har till exempel tidigare förknippats med diabetesutveckling.
  
Tidigare har samma datamaterial visat att PCB kan förutsäga diabetesutveckling. I den aktuella studien har forskarna mätt halterna i blodet av 23 olika långlivade organiska miljögifter hos de drygt 1 000 70-årigarna. Hos närmare 300 av dem undersöktes också mängden fett i olika delar av buken med hjälp av magnetkamera.
 
De flesta tidigare studier har endast använt BMI eller midjemått som mått på fetma. De fann att höga nivåer av det långlivade och svårnedbrytbara högklorerade miljögiftet ämnet PCB189 var relaterat till en hög andel fetma i buken.
  
– Detta fynd kan tala för att PCB189, som även var relaterat till diabetesutveckling, kan vara av betydelse för hur fett lagras i kroppen, säger Monica Lind.
 
Enligt forskarna behövs mer forskning i form av kontrollerade laboratoriestudier för att förstå den bakomliggande mekanismen. Enligt Monica Lind finns det flera möjliga orsaker.
 
Länk till PIVUS-studien här
 
/FoodMonitor