Sjv: Nya grisdirektiv ger
bättre konkurrensvillkor
I början av nästa år träder de sista delarna av EU:s direktiv om djurskydd för grisar i kraft. Det betyder bättre villkor för dräktiga suggor. Dessutom väntas svenska grisbönders konkurrenskraft öka. 
”Direktivet har införts successivt sedan 2003. De regler som träder i kraft den 1 januari 2013 handlar om att dräktiga suggor ska hållas lösgående i grupp, större golvyta för suggor och galtar, begränsning av svanskupering och tandslipning samt nya mått för spaltgolv. Individuell fixering av dräktiga suggor används fortfarande i flera medlemsstater”, skriver Jordbruksverket i en kommentar.
 
Sverige, Storbritannien och Luxemburg har redan infört hela direktivet. Flera länder, däribland Belgien, Tyskland och Irland, har idag långt kvar men hävdar att de kommer att klara omställningen i tid. Elva medlemsstater bedöms inte klara att ställa om i tid, varav tre länder troligen kommer att ha mer än hälften av suggorna i olagliga inhysningssystem den 1 januari 2013.
 
De nya reglerna kan enligt Jordbruksverket innebära kraftiga prisökningar eftersom produktionen väntas minska med upp till 10 procent inom EU.
 
”En del grisbönder har inte ekonomisk möjlighet att införa de återstående kraven i grisdirektivet och de som ställer om tvingas till lägre beläggningsgrad. Sammantaget leder detta till ett minskat antal suggor på EU-marknaden, vilket även ger färre födda slaktsvin. Avräkningspriserna bör därför stiga under 2013”, skriver myndigheten.
 
”En del konsumenter kommer dock att välja andra köttslag eller icke-animaliska livsmedel om priserna stiger för mycket, vilket motverkar en prisökning. Det är svårt att bedöma omfattningen av strukturförändringarna och dess effekter på utbud och priser, men det är trots allt troligt att produktionen på längre sikt kommer att stabiliseras på en lägre nivå än idag.”
 
För svenska grisproducenter kan de nya reglerna bli ett lyft.
 
”Grisdirektivet innebär rättvisare konkurrensvillkor på EU:s grismarknad, vilket gynnar den svenska produktionen som redan tillämpar reglerna. Efterfrågan på svenskt griskött i andra EU-länder kan öka, samtidigt som importtrycket kan minska”, skriver Jordbruksverket.
 
/FoodMonitor
 

Läs mer om marknadseffekter av grisdirektivet här (extern länk, Jordbruksverket)!