parasitstjarnagg
Konsument hittade parasit i ägg
En konsument fick en äcklig överraskning när denne skulle tillaga ett ägg inköpt i Axfoods Hemköpsbutik i Åhlénshuset i Stockholm. I ägget fanns en stor spolmask (bilden). Konsumenten har anmält händelsen till Livsmedelsverket.
– Jag höll på att laga cheesecake och då knäcker jag äggen i en glasskål för att ta bort strängen som äggulan hänger på. Då såg jag direkt att det var en parasit, säger konsumenten till FoodMonitor.
 
Hos Stjärnägg AB i Linköping som levererat äggen till Axfoods Hemköpsbutik är man medvetna om problemet. Det händer enligt bolaget 20-30 gånger per år att konsumenter hittar spolmaskar i deras ägg.
 
Stjärnägg håller med om att det kan vara äckligt att hitta spolmaskar i äggen.
 
– Jag förstår att man blir upprörd som konsument. Äckelfaktorn är jättehög och det är någonting vi är medvetna om. Det här är ärenden som vi och Axfood är vana att hantera, säger Håkan Burlin, vd i Stjärnägg.
 
Stjärnägg har en marknadsandel på mellan 35-40 procent av äggmarknaden i Sverige. Bolagets packerier levererar cirka 35 miljoner kilo ägg om året. Den största kunden är Axfood.
 
– Med tanke på hur mycket ägg som säljs och packas så är det inte speciellt vanligt förekommande med spolmaskar i ägg.
 
Enligt Håkan Burlin är det framför allt frigående och ekologiska hönor som riskerar att drabbas av spolmasken. Men det är väldigt ovanligt att spolmasken hamnar i ett ägg. Och gör den det så dör den snabbt.  
 
– Spolmasken lever i tarmfloran hos hönsen. När spolmasken kommer in i ett ägg i äggledaren så blir det en främmande miljö för den. Den tål inte den miljön. Den dör, säger Håkan Burlin.
 
Enligt Livsmedelsverket utgör spolmaskar i ägg inte någon hälsofara för människa.
 
– Döda spolmaskar i ägg är ofarligt för människor. Men även om de skulle leva så är det här spolmaskar som går på höns och inte människor, säger Mats Lindblad, mikrobiolog, Livsmedelsverket. 
  
Många bedömare anser att fallen med spolmaskar i ägg kommer att öka eftersom allt fler hönor blir frigående och ekologiska. Det håller Håkan Burlin med om.
 
– I takt med att de frigående och ekologiska systemen ökar så ökar också risken för spolmask. I de frigående och ekologiska systemen pickar hönsen i sig lite mer olika saker. Så de har i allmänhet mask i sina tarmar. Men vi tror inte att fallen kommer att öka dramatiskt.
 
I Stjärnäggs packerier genomlyses äggen för att hitta avvikelser innan de går ut till konsumenter. Men det har visat sig svårt att upptäcka just spolmaskar.
 
– Man lyser igenom alla ägg. Men spolmasken är väldigt svår att upptäcka med den tekniska utrustning som finns idag.
 
Håkan Burlin tycker inte att man kan klandra bönderna som levererar äggen.
 
– Nej, det är inte bondens fel. Inte hönans heller. Ibland händer det här, säger han.
 
Den drabbade konsumenten som hittade en spolmask i sitt ägg meddelar FoodMonitor att han tycker att bemötandet från Axfood, som sålde ägget, varit bra. Bolaget har även kompenserat honom med värdecheckar.
 
HÅKAN FRISELL