DO stämmer
diskriminerande pizzeria
En person med funktionsnedsättning gick tillsammans med sin personliga assistent till en pizzeria för att äta. Men när starköl skulle beställas blev det kalla handen. Servitören gav förklaringen att han inte visste vilka mediciner den funktionsnedsatte mannen tog, trots att den personlige assistenten försäkrade att det inte var några problem. Nu meddelar DO att man stämmer pizzerian för diskriminering.
 
– Det mannen utsatts för är allvarligt. Det visar tydligt på hur personer med funktionsnedsättning ofta blir ifrågasatta i vardagliga sammanhang på ett sätt som andra inte blir, säger Ulrika Dietersson, chef för DO: s samhällslivsenhet.
 
– Många människor tror sig veta vad som är bäst för personer med funktionsnedsättning, vilket får till följd att de säger saker och handlar ”över huvudet” på dessa personer utan att bry sig om vad personerna ifråga själva vill eller önskar. Det leder till att personer med funktionsnedsättning inte tillåts bli delaktiga i samhället på samma sätt som övriga.
 
DO har lämnat i en stämning mot den aktuella pizzerian till tingsrätten och yrkar på ett skadestånd på 50 000 kronor för den kränkning mannen utsatts för.
 
/FoodMonitor