svensktkott
Ny standard för svenskt nötkött
– Det finns en stark vilja att lyfta det svenska nötköttet ett snäpp till, säger Maria Forshufvud, vd på Svenskt Kött angående att branschorganisationen nu ska ta fram en standard för att bedöma marmoreringsgrad och se över rutinerna för mörning av nötkött. Branschen enades om detta vid ett möte i slutet på förra veckan.
 
På torsdagen samlade Svenskt Kött representanter längs hela värdekedjan från uppfödare till handel för att diskutera vad som kan göras för att ytterligare stärka kvaliteten på svenskt nötkött.
 
– Vi hade dessförinnan frågat ett drygt 70-tal av branschens tyngsta företrädare i en enkät men också kartlagt vad konsumenterna tycker. Det finns en gemensam vilja att öka marmorering och mörning av svenskt nötkött, säger Maria Forshufvud.
 
Enligt konsumentundersökningen anser sex av tio svenskar att ryggbiffen ska ha insprängt fett för att smaka gott och lika många vill ha information om hur länge köttet har mörats. Lite drygt hälften tycker att köttets mörhet varierar mycket.
 
– Det känns mycket bra att få arbeta med de här frågorna. Och det är roligt att branschen vill gå åt samma håll i det som vi valt att kalla "Nötköttslyftet", säger Johan Andersson, ordförande i Svenskt Kött.
 
Svenskt Kött planerar att dra igång arbetet med standarden omedelbart och kommer att ansöka om medel från bland annat Matlandet Sverige. Förhoppningen är att en svensk standard för marmorering ska byggas som ett branschgemensamt projekt i samarbete med bl.a. Jordbruksverket som har ansvar för klassificeringen av slaktkroppar.
 
– Jag är övertygad om att vi behöver skapa en kompletterande betalningsmodell som prioriterar smak och mörhet och inte bara volym. Svenska lantbrukare är duktiga producenter och lyhörda för marknadens signaler och de måste få betalt för kvalitet, säger Maria Forshufvud.
 
/FoodMonitor