Slv: jägarnas kulor förorenar viltköttet med bly
Viltkött som används till färs och grytbitar kan innehålla bly från jägarnas kulor. Det meddelar Livsmedelsverket som gjort en studie i samarbete med Statens veterinärmedicinska anstalt och Svenska Jägareförbundet. Gravida och barn under sju år bör undvika köttet.
 
– För de flesta innebär det ingen risk för hälsan att äta sådant viltkött en gång per vecka. Undantaget är barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida. Eftersom de är särskilt känsliga bör de undvika att äta viltkött som kan innehålla höga blyhalter oftare än någon gång per år, säger Rickard Bjerselius, toxikolog på Livsmedelsverket.
 
– All blyexponering som vi känner till ska vi försöka minska så mycket som möjligt, eftersom det inte finns någon säker lägsta halt för bly. Eftersom vi redan får i oss en del bly från maten är det viktigt att ta bort de blykällor man kan göra något åt, säger Rickard Bjerselius.
 
Enligt Livsmedelsverket finns blyet fragmenterat framför allt i det område där kulan har träffat. Det går därför enligt myndigheten bra att äta viltkött från delar som inte gränsar till sårkanalen, till exempel stek och filé, så ofta man vill.
 
– Det positiva är att det går att göra något åt problemet. Jägare kan välja bort blyammunition och därmed helt eliminera risken för blyfragment i köttet. Om man ändå använder blyammunition är det viktigt att känna till att blyfragment blir kvar i vissa delar av köttet och att följa Jägareförbundets råd om hur man hanterar viltkött för att minska risken att exponeras för bly, säger Rickard Bjerselius.
 
/FoodMonitor
 
FoodMonitor-Fakta (källa Livsmedelsverket):
Små barn och foster är känsligare för bly än vuxna. Barn under sju år och kvinnor som är eller planerar att bli gravida (tre månader innan man slutar med preventivmedel) bör därför undvika att äta till exempel färs och grytbitar oftare än någon gång per år. Däremot går det bra att äta viltkött från delar som inte gränsar till sårkanalen så ofta man vill. Övriga bör inte äta färs, skav eller grytbitar från området runt sårkanalen oftare än en gång per vecka.
 
Är det farligt med bly?
Om man utsätts för förhöjda doser bly under många år kan det skada nervsystemet. Man har sett ett visst samband mellan långvarig exponering och försämrad IQ. Foster och små barn är känsligast för bly, eftersom deras hjärna och nervsystem utvecklas och därför är känsligare för påverkan. De effekter man kan se är fördröjd utveckling, lägre IQ och beteendestörningar. Bly kan även ge effekter på blodtrycket och påverka njurarna.
 

t20