fao2012-06-26
Boskapsepidemi hotar
Kongo och södra Afrika
FAO mobiliserar akut stöd till Demokratiska republiken Kongo (DRC) för att motverka den snabba spridningen av peste des petits bland idisslare, en aggressiv boskapssjukdom som drabbar får och getter.
 
Sjukdomen hotar inte bara landets livsmedelsförsörjning, utan riskerar även att sprida sig över gränserna till länder i södra Afrika som inte tidigare varit drabbade av sjukdomen.
 
Enligt den nationella styrelsen för animalieproduktion och djurhälsa, har peste des petits (PPR) drabbat tusentals getter och fler än 75 000 djur har hittills avlidit till följd av smittan.
 
Regeringen bedömer att ytterligare en miljon getter och 600 000 får riskerar att smittas av PPR, motsvarande en fjärdedel av landets getter och två tredjedelar av fåren. Får och getter hålls i allmänhet av de fattigaste bönderna, vilka har sämst förmåga att hantera en förlust av en av sina få tillgångar.
 
”Detta är den värsta boskapsepidemin i landet på över tio år”, säger FAO:s representant i DRC, Ndiaga Gueye.
 
”Som svar på hotet från sjukdomen, ser vi hur bönderna flytta sina djur från smittodrabbade byar till nya områden. På så vis har viruset spridits till tidigare friska djurhjordar”, fortsätter Gueye.
 
Analys av situationen och snabba svarsåtgärder
 
En nyligen genomförd krisinsats av Centret för krishantering och djurhälsa, som drivs av FAO tillsammans med Världsorganisationen för djurhälsa (OIE), rapporterade att det aktuella utbrottet är särskilt dödligt, med dödstal på upp till 86 procent bland getter.
 
FAO finansierar nödhjälp
 
Ett FAO-projekt kommer att erbjuda finansiering för:
 
Vaccinationer av 500 000 får och getter i områden som ännu inte drabbats;
Att begränsa förflyttningar av djur och hindra dem från att nå gemensamma betesområden samt att tillfälligt avbryta djurförsäljning och –transporter;
 
Att öka medvetenheten om sjukdomen via landsbygdsradio och möten på bynivå, med avsikt att informera bönder om lämpliga metoder för att hindra PPR;
 
Att öka övervakningen av PPR över hela området;
 
Utbildning av fältveterinärer och assistenter i hur de kan upptäcka förekomsten av PPR i fält. 
 
PPR riskerar att sprida sig söderut
 
DR Kongo drabbades av sjukdomen redan 2008, då provinserna Bas-Congo och Kinshasa båda rapporterade utbrott. Grannländer som Gabon, Kenya, Kongo-Brazaville och Tanzania är också drabbade.
 
Utvecklingssamarbetet för södra Afrika (The Southern Africa Development Community), vilket inkluderar Angola, Botswana och Zambia, länder som alla tre ligger i frontlinjen för sjukdomens spridning söderut, har gjort ett hindrande av PPR:s utbredning till prioritet inom området djurhälsa. Att utrota PPR ses som en nyckelfråga i kampen mot fattigdomen i några av världens mest sårbara länder.
 
PPR kräver internationell samling
 
”Peste des petits orsakas av ett virus som liknar mässlingen hos människor och rinderpest bland boskap. När FAO och Världsorganisationen för djurhälsa (OIE) förklarade rinderpesten utrotad i mitten på 2011, var det den första djursjukdomen som utrotats av människan”, säger Juan Lubroth, chefsveterinär på FAO.
 
”Det finns utmärkta vaccin för att skydda små idisslare mot PPR och de kan vara ett vapen i kampen mot sjukdomen. Rinderpest utrotades tack vare ett helhjärtat engagemang från givare, forskningssamhälle, utvecklingsorganisationer, våra huvudpartners OIE och det internationella atomenergiorganet (IAEA), medlemsländer och bönder världen över. Om vi kan mobilisera ett liknande politiskt stöd, kan vi göra samma sak med PPR”, tillägger Lubroth.
 
/FAO
 
Foto: FAO.
 
/FoodMonitor