Slv hotar Skillinge Fisk-Impex
med rättsliga åtgärder
Livsmedelsverket har tröttnat på fiskbolaget Skillinge Fisk-Impex ABs smutsiga och dåligt underhållna lokaler. Trots ett flertal påpekanden och uppföljande kontroller den senaste tiden har enligt myndigheten bristerna inte till fullo rättats till. Nu hotar man med att vidta rättslig åtgärd.
 
”Skillinge Fisk-Impex har informerats både skriftligen via inspektionsrapporterna samt muntligen om att bristerna måste åtgärdas. Livsmedelsföretagaren har inte lyckats nå en varaktig förbättring i alla punkter”, skriver Livsmedelsverket i ett brev till Skillinge Fisk-Impex AB.
 
Skillinge Fisk-Impex AB, med 53 anställda och en omsättning på cirka 130 Mkr, tillverkar olika typer av fiskprodukter som filéer och rökt fisk. Bolaget äger 100 procent av Simrishamns Fryshus AB som har ett lager med en lagringsvolym på 18 000 kubikmeter i närheten av hamnen i Simrishamn. Man säljer sina produkter bland annat till grossister i Sverige, och fryst fisk till åtta andra länder, däribland Danmark, Ryssland och Tyskland.
 
Enligt Livsmedelsverket hotar flagnande färg, rost, och smuts, från väggar och balkar, att förorena de fiskfiléer som bolaget tillverkar i sina lokaler i Skillinge.
 
Skillinge Fisk-Impex ABs ägare och tillika vd Tom Ekström säger att han inte vill tala om Livsmedelsverkets kritik i media. Men av det brev han nyligen skickade till Livsmedelsverket framgår att hans missnöje med myndigheten är stort.
 
Tom Ekström skriver bland annat att man på bolaget känner sig ”näst intill förföljda av den inspektör som tagit kontrollen av företaget”. Och att ”många av påpekandena som görs är nere på en nivå som vi verkligen ifrågasätter.”
 
Tom Ekström lovar emellertid att senast i sommar rätta till alla de brister som Livsmedelsverket påpekat och att han förväntar sig att bolaget därefter slipper ”fler hot om rättsliga åtgärder från Livsmedelsverket”.
 
HÅKAN FRISELL
 
FoodMonitor-Fakta:
Skillinge Fisk-Impex AB.
Omsättning: 130 Mkr (2011-04).
Resultat före skatt: 7.4 Mkr.
Antal anställda: 53.
 

t20