Kemi föreslår förbud
mot BPA i kvitton
Det finns fortfarande många bolag inom bland annat livsmedelsindustrin som använder kvitton som innehåller det hormonstörande ämnet bisfenol A, BPA. Enligt Kemikalieinspektionen, Kemi, är framför allt ofödda barn en riskgrupp. Igår presenterade myndigheten ett förslag till förbud till regeringen.
 
– Det finns få studier som visar hur stor exponeringen för bisfenol A via kvitton och biljetter är, men exponeringen kan inte heller anses vara tillräckligt kontrollerad om man ser till risken som bisfenol A kan innebära för ofödda barn, säger Sten-Åke Svensson vid Kemi.
 
Bisfenol finns i ytskiktet på bland annat termopapper som ofta används till kvitton och biljetter.
 
Enligt Kemi har flera studier visat att BPA har hormonstörande effekter. Inom EU finns det sedan 2011 ett förbud mot BPA i nappflaskor.
 
Kemi tycker att försiktighetsprincipen bör användas när det gäller BPA. 
 
”Försiktighetsprincipen är en etablerad EU-rättslig princip som kan användas när det finns väl grundad misstanke om att någonting är farligt eller orsakar en bestämd skada på människors hälsa eller på miljön”, skriver myndigheten i en kommentar.
 
Kemi fick i april regeringens uppdrag att ta fram ett förslag till förbud mot BPA i termopapper. Igår skickade Kemi sin redovisning till miljödepartementet. 
 
Läs Kemikalieinspektionens rapport till regeringen om BPA i kassakvitton som publicerades idag (extern länk, Kemikalieinspektionen)! 
 
Läs mer om Kemikalieinspektionens uppdrag här (extern länk, Kemikalieinspektionen)!
 
/FoodMonitor