E-nummer i Lax & Fetaostmedaljong
– säljstoppas av Livsmedelsverket 
Sjöboden Allt i Fisk AB´s har fått sina Lax & Fetaostmedaljonger säljstoppade. Anledningen är att medaljongerna innehåller konserveringsmedlen E 202 och E 211, vilket inte är tillåtet. Därför har Livsmedelsverket nu lagt ett saluförbud.
 
– Vi tycker inte de här konserveringsmedlen har i den här produkten att göra, säger Marie Wedin, tillförordnad enhetschef, Livsmedelsverket.
 
Totalt rör det sig om 590 kilo Lax & Fetaostmedaljonger, av märket Lobster Seafood Sweden AB, i Sjöboden Allt i Fisk AB´s lager som inte får säljas. Sjöboden Allt i Fisk AB är ett helägt dotterbolag till Lobster Seafood Sweden AB och har konsumentförpackat medaljongerna.
 
De medaljonger med otillåtna konserveringsmedel som nått dagligvaruhandeln har sålt slut meddelar Sjöboden Allt i Fisk AB. Det är därför inte aktuellt att återkalla produkten.
 
Enligt Livsmedelsverket är det ingen tvekan om att Lax & Fetaostmedaljonger inte ska innehålla konserveringsmedlen E 202 och E 211. E 202 är en beteckning som används för kaliumsorbat. E 211 för natriumbensoat.Konserveringsmedelen kan hos vissa människor orsaka överkänslighetsreaktioner. 
 
– Det finns en precis lagstiftning var de här konserveringsmedlen får användas. Och vi anser inte att den här medaljongen är en sådan produkt där det är tillåtet att använda, säger Marie Wedin.
 
Både Lobster Seafood Sweden AB och Sjöboden Allt i Fisk AB medger att man gjort fel. Bolagen skyller på den mänskliga faktorn och att man inte var medvetna om att medaljongerna inte fick innehålla de två konserveringsmedlen.
 
HÅKAN FRISELL
 
FoodMonitor-Fakta:
Sjöboden Allt i Fisk AB.
Helägt dotterbolag till Lobster Seafood Sweden AB.
Omsättning: 424 Mkr (2011).
Resultat före skatt: 8 Mkr.
Antal anställda: 61.