binlakemedel
Svenskt honungsföretag
använde otillåtna läkemedel
Honungstillverkaren Höglandets Honung AB i Vrigstad i Sävsjö kommun har använt otillåtna läkemedel i sina bikupor. Nyligen förbjöd Länsstyrelsen bolaget att släppa ut honung på marknaden. Höglandets Honung AB erkänner att man begått brott. Anledningen var att bolagets bin hotades av kvalstret varroa.
 
– Vi hade förlorat en tredjedel av våra bin. Så vi var tvungna. Hur vi än gjorde så skulle vi bryta mot någon lag. Antingen djurskyddslagen och låta våra bin dö. Eller att använda ett icke registerat preparat, säger Lars-Göran Sjöstedt, vd, Höglandets Honung AB.
 
– Varroa är ett jätteproblem för biodlingen. Gör du ingenting så har du inga bin.
 
Enligt uppgift har Höglandets Honung AB använt de förbjudna läkemedlen under de två senaste säsongerna.
 
– Kreativiteten var ganska stor bland de olika biodlingsföretagen. Man hade olika lösningar, säger Lars-Göran Sjöstedt.
 
Var köpte ni läkemedlen?
 
– Det vill jag inte tala om, säger Lars-Göran Sjöstedt.
 
Det var Länsstyrelsen i Skåne län som först upptäckte att Höglandets Honung AB använde otillåtna läkemedel på remsor i sina bikupor på Ströö Gård i Kristianstads kommun. Bolaget äger ett antal bikupor i flera län.
 
– Det var en av våra bitillsyningsmän som såg ett läkemedel som de inte kände igen. Det var så det uppmärksammades, säger Charlotta Kamaterou, Länsveterinär, Länsstyrelsen i Skånes län.
 
Enligt Länsstyrelsen hävdade Lars-Göran Sjöstedt från början att det var feromoner som Höglandets Honung AB använde i bikuporna. Men snart stod det klart att det var frågan om de otillåtna läkemedlen Coumaphos och Akrinatrin. Akrinatrin är enligt Läkemedelsverket förbjudet inom hela EU.
 
– Vi har inte fått korrekt information från början. Först sades det att det var feromoner som han använde i visst syfte och inga läkemedel alls. Sedan fick vi uppgift om att det rörde sig om ett Coumaphos-innehållande preparat. Och nu när vi har skickat iväg en remsa på analys så står det klart att han har använt ytterligare ett otillåtet läkemedel som han över huvud taget inte har nämnt för oss, säger Charlotta Kamaterou. 
 
– Det han har gjort är olagligt.
 
Enligt Länsstyrelsen har Höglandets Honung AB brutit mot flera lagar.
 
– Man får inte använda läkemedel som inte är tillåtna i Sverige. Och man får inte föra in sådana läkemedel från andra länder heller.
 
Hur farliga är läkemedlen för konsumenter som köpt bolagets honung?
 
– Hur farligt det är för konsumenten kan jag inte uttala mig om idag. Läkemedlen ska inte finnas över huvud taget i honungen, säger Charlotta Kamaterou.
 
Länsstyrelserna i både Skåne län och i Jönköpings län har nu agerat gemensamt mot bolaget. I Skånes län upptäcktes överträdelserna, och det är i Jönköpings län som bolaget har sitt säte och sin fabrik.
 
– Det är länsstyrelsen i Jönköpings län och vi som har fattat beslut som har gjort att han nu inte får släppa ut någon honung på marknaden förrän den är provtagen och bevisad att den är fri från otillåtna läkemedel.
 
Det kan också bli aktuellt att åtalsanmäla Höglandets Honung AB.
 
– Jo, det kommer absolut att bli aktuellt. Vi måste bara ha hela bilden klar för oss innan vi gör en åtalsanmälan, säger Charlotta Kamaterou.
 
HÅKAN FRISELL
 
FoodMonitor-Fakta:
Höglandets Honung AB.
Familjeägt.
Omsättning: 5 Mkr (2010).
Resultat före skatt: 431 000 kronor.
Antal anställda: 3.
 
Varroakvalstret.
Varroakvalstret lever som en parasit på honungsbin. Symptomen på kvalstrens angrepp är enligt Sveriges Biodlares Riksförbund ”bin med deformerade och outvecklade vingar samt förkrympta bakkroppar”.
 
Bisamhällen dukar i regel under inom några få år om inte angrepp av kvalstret bekämpas.
 
Foto: Länsstyrelsen i Skåne län.