Mjölk- och köttbönder fick
GMO-kontaminerat foder
Fodertillverkaren Lantmännen upptäckte nyligen vid en egenkontroll i sin fabrik i Västerås att rapsmjöl från en av bolagets leverantörer innehöll GMO-rapsen Event RT73. Detta trots att leverantöreren garanterar GMO-fria produkter. Kontaminerat foder har nått mjölk- och köttbönder.
 
– Det är allvarligt därför att vi går ut och talar om för våra kunder att det här fodret är GMO-fritt. Har vi skrivit det på vår förpackning så är det klart att vi vill att det ska vara sant, säger Anna Holmberg, Marknadschef, Lantmännen Lantbruk.
 
– Det är hos oss kedjan har brustit. Därför så kommer vi nu att genomföra kontroller av allt som kommer från den här leverantören.
 
Enligt Lantmännen användes den GMO-kontaminerade sojan vid produktion av foder under perioden 22 juni till 3 juli. Bolaget har spärrat det aktuella partiet.
 
Anna Holmberg vill inte tala om vilken leverantör som levererat det kontaminerade rapsmjölet. 
  
Enligt Anna Holmberg överskrider koncentrationen av GMO-raps i rapsmjölet gränsvärdet 0.9 procent som är satt av EU för att bolag ska få kalla till exempel rapsmjöl för GMO-fritt.
 
– Koncentrationen i råvaran överskrider 0.9 procent. Det är också anledningen till att vi slår larm kring det här.
 
Kommer ni att vidta några åtgärder?
 
– Vad som kommer att ske nu är varje parti från leverantören kommer att testas hos oss innan vi släpper det för användning. Sedan så har vi bett dem att återkomma till oss med en handlingsplan. Vi vill veta hur det här kunde inträffa och få reda på från dem hur de ska säkerställa att det här inte inträffar igen.
 
Vad har ni sagt till de bönder som fått GMO-kontaminerat foder?
 
– Vi har skickat ett brev till var och en av de lantbrukare som fått foder från den här leveransen.
 
Vilka bönder har fått fodret?
 
– Det här är en råvara som ingår i flera typer av foder. Det har kommit till en del mjölkproducenter, köttproducenter, och äggproducenter.
 
Enligt Anna Holmberg är det främst bönder i närområdet kring fabriken som drabbats.
 
– Eftersom det här inträffade i vår Västeråsfabrik så är det en större del av de som ligger runt omkring Västeråsfabriken som har blivit drabbade.
 
Eftersom Lantmännen först i efterhand upptäckte GMO-kontamineringen har även konsumentledet drabbats.
 
– Mjölkproducenter till exempel. Där har ju korna med all sannolikhet ätit fodret och mjölken levererats in innan de fick den här informationen, säger Anna Holmberg.
 
HÅKAN FRISELL
 
(UPPDATERAD, i en tidigare version av denna artikel angavs att det kunde vara det norska bolaget Denofa som var leverantören. Detta har nu dementerats av Lantmännen)
 
Läs mer om GM-rapsen Event RT73 här:
http://www.cera-gmc.org/?action=gm_crop_database&mode=Submit&evidx=27