GMO-fritt rapsmjöl
innehöll åtta procent GMO
Som FoodMonitor berättat om tidigare så sålde nyligen Lantmännen foder kontaminerat med GM-raps till svenska bönder. Nu står det klart att rapsråvaran, i form av mjöl som Lantmännen fått från en leverantör, innehöll inte mindre än drygt åtta procent av GM-rapsen Event RT73. Dessutom innehöll mjölet DNA-spår som är karakteristiska för den genmodifierade sojan MON-04032-6.
Mjölk från kor som ätit fodret har enligt Lantmännen med största sannolikhet nått konsumenter. Hos branschorganisationen Svensk Mjölk är man bekymrade.
– Vi kräver att foderråvaror och fodertillsatser som används för produktion av mjölk inte får innehålla genmodifierade växter. Att det ändå har kommit in en inblandning i foder av GMO från raps är allvarligt, säger Jonas Carlberg, chef för avdelningen Mjölkpolitik, Svensk Mjölk.
– Vi har den här policyn därför att vi tycker att det är viktigt att konsumenterna känner sig trygga med att den svenska mjölkproduktionen är hållbar.
Varför ska vi inte använda GMO i svensk mjölkproduktion?
– Det är av lite olika skäl. Det är dels en marknadsbedömning när det gäller konsumentförtroendet i stort som gör att vi avstår från GMO. Och sedan handlar det om en försiktighetsprincip när det gäller säkerhet för människa och miljö, säger Jonas Carlberg.
Hur ser du på det som nu hänt hos Lantmännen?
– Jag konstaterar bara att här har man från Lantmännens sida inte följt de kraven som vi har från branschens sida på ett GMO-fritt foder. Det är viktigt att Lantmännen nu går igenom vad som har orsakat det här.
Vad tycker du att mjölkbönderna ska göra?
– Jag tror inte bönderna ska göra mycket mer än att följa den här utvecklingen och se vad som händer. I nuläget är det inte mycket som mjölkföretagen kan göra, säger Jonas Carlberg.
Lantmännen har stoppat försäljningen av det GMO-kontaminerade rapsmjölet i Sverige. Enligt dokument från Lantmännen, som FoodMonitor tagit del av, kommer rapsråvaran nu ”att lastas på båt för försäljning utomlands”.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Efter egenkontroll upptäcker Lantmännen GMO i rapsmjöl som kommer från en leverantör. Lantmännen tar ytterligare prover och skickar in dessa för analys till laboratoriet Eurofins.

18/7: Lantmännen får provsvar från laboratoriet Eurofins. Enligt provsvaret innehöll rapsmjölet 8.0 procent GMO.

25/7: ytterligare fem prov som Lantmännen låtit analysera av rapsmjölet innehöll mellan 5.8 och 7.2 procent GMO.