Svensk Mjölk vill se politiska åtgärder för att hjälpa pressade mjölkföretag
Enligt branschorganisationen Svensk Mjölk är läget för de svenska mjölkföretagen bekymmersamt. Den ekonomiska krisen inom EU, sänkta mjölkpriser, och ökade foderkostnader, göra att många mjölkföretag inte klarar av att hantera sina rörliga kostnader. Svensk Mjölk vill nu se politiska åtgärder.
– Läget är mycket allvarligt och nu måste något hända från politiskt håll. Jobb och produktionsintressen inom livsmedelsproduktionen måste få högre prioritet hos politiker och myndigheter. Risken finns annars att vi snart inte har några svenska mjölkbönder och då inte heller någon svensk mjölk kvar, säger Jonas Carlberg, politisk chef på branschorganisationen Svensk Mjölk.
Enligt Svensk Mjölk är följande tre politiska åtgärder nödvändiga i nuläget för att öka de svenska mjölkföretagens konkurrenskraft.
1. Tidiga utbetalningar av ersättningarna från EU
EU-kommissionen och svenska myndigheter behöver skapa möjligheter för mjölkbönderna får så snabba utbetalningar som möjligt i detta kärva läge.
2. Färre och enklare regler
Svenska regelverk måste vara konkurrenskraftiga i en europeisk och global marknad.
3. Ny jordbrukspolitik efter 2014
Gårdsstöd måste ta hänsyn till animalieproduktionens många tvärvillkor och sanktionsrisker. Främja ökade investeringar och främja insatser för djurens välbefinnande. 
– Många politiker säger sig värna landsbygden. Då är det nu eller aldrig för politikerna att prioritera mjölkbranschen, som ju är motorn på landsbygden. Landets mjölkbönder skapar många arbetstillfällen för dem som vill bo på landet och inte minst levererar de goda och näringsriktiga livsmedel. Mjölkbönderna vill vara i del i att klara den globala livsmedelsförsörjningen, säger Jonas Carlberg.
/FoodMonitor