farIMG 5778
Får skickar SMS när vargen kommer
Den Schweiziske vargexperten Jean-Marc Landry har tagit fram ett halsband som mäter hjärtfrekvensen på får. Om vargen kommer och djuren blir stressade skickar halsbandet ett SMS till fårbonden. Det rapporterar BBC.
Vargar orsakar stora kostnader för fårbönder, inte minst i Schweiz. Många bönder med små flockar har inte råd att skaffa en fårhund som vakt.
Prototyper av halsbandet som Jean-Marc Landry utvecklat har testats på 12 får i de Schweiziska alperna. Två tjeckiska varghundar med munkorgar fick spela vargar.
Resultaten visade att fårens hjärtrytm ökade med ungefär 60-80 slag per minut när de blev konfronterade med varghundarna.
Jean-Marc Landry ser flera sätt att använda halsbandet. Halsbandet skulle kunna skicka ett textmeddelande när fåren blir stressade. Alternativt avge ett högt ljud eller spraya ut ett kemiskt medel för att skrämma bort vargen.
/FoodMonitor