Svag framtidstro inom handeln
Enligt Svensk Handels barometers senaste mätning är handlarnas framtidstro de kommande tre månaderna dystra jämfört med juli månads mätning. 36 procent tror på en ökad handel, att jämföras med 40 procent förra månaden. Allt fler tror också att försäljningen kommer att minska.
Handlarna inom dagligvaruhandeln, som utgör 42 procent, är något mer optimistiska till en ökad försäljning i den egna butiken jämfört med 32 procent av sällanköpshandlarna, enligt mätningen.
– Konkurrensen inom handeln är stentuff och marginalerna är ofta låga. Många handlare tror visserligen att försäljningen kommer att öka, men få planerar att anställa personal. Betydligt fler tror på personalminskningar än på fler anställda, säger Yvonne Ingman, vice vd på Svensk Handel, i en kommentar.
/FoodMonitor