Arla flyttar produktion över Atlanten
Arla stänger ett av sina mindre mejerier i Muskegon i USA (Michigan). Här har det producerats mögelostar men produktionen flyttas nu istället till Gjesing mejeri i Danmark.

Enligt Arla Foods kommer flytten av produktionen att ske under hösten 2012. 20 medarbetare vid mejeriet i Muskegon berörs av beslutet som är ett resultat av fallande försäljning för ostarna. Samtidigt sägs beslutet ge fyra anställningar för Gjesing mejeri.

Mögelostarna har bara sålts i USA men trots anläggningens blygsamma produktionskapacitet har man inte kunnat utnyttja potentialen fullt ut, menar man.

Produktion av Arlas amerikanska produkter  kommer i fortsättningen att ske vid Arlas nyutbyggda anläggning i Hollandtown, Wiscontin och i Danmark.

/MATS HOLMSTRÖM