Livsmedelsverket:
all strömming är inte nyttig
Det finns risker med att äta fisk med höga halter av dioxin och PCB. Därför har Livsmedelsverket inlett en kampanj som främst riktar sig till unga kvinnor, barnfamiljer, yrkesfiskare- och fritidsfiskare. Framför allt vill myndigheten nå boende längs Norrlandskusten, Vänern, och Vättern.
– Barn, och unga kvinnor ända tills de har fått sina barn, ska inte äta sådan fisk oftare än 2-3 gånger per år. Men det är det alldeles för få som känner till, säger Christina Lindahl, kommunikationschef på Livsmedelsverket.
– Vi vill pröva olika vägar att nå de viktigaste målgrupperna. Vi annonserar både i tryckta tidningar och digitalt på olika webbplatser.
Enligt Livsmedelsverket finns höga halter av dioxin och PCB främst i fet fisk från Östersjön och Bottniska viken, vildfångad lax och öring från Östersjön och Bottniska viken, Vänern, och Vättern, samt sik från Vänern och röding från Vättern.
– Vi startar kampanjen nu under surströmmingstiden. Inte för att vi särskilt vill kritisera surströmmingen, utan för att vi vet att intresset för fisk och strömming är högre vid traditionella högtider än under andra perioder under året, säger Christina Lindahl.
Enligt uppgift kommer den aktuella kampanjen att kosta skattebetalarna två miljoner kronor.
/FoodMonitor