eyeqIMG 4964Eye Q anmält till Läkemedelsverket
Pillret Eye Q som innehåller bland annat omega-3 och omega-6 misstänks ha orsakat förhöjda levervärden hos en 23-årig man bosatt i Mora. En vårdcentral i staden har i dagarna larmat Läkemedelsverket om biverkningen.
”Patienten började medicinera med Eye Q. Efter detta upptäcktes förhöjda leverprover vid tre separata provtagningtillfällen”, skriver en farmaceut hos Landstinget Dalarna i en biverkningsrapport till Läkemedelsverket.
Eye Q säljs bland annat av hälsokedjan Life i deras butiker runt om i landet.
Biverkningen med de förhöjda levervärdena uppmärksammades av vårdcentralen i Mora tidigare i år. Enligt farmaceuten har den drabbade patienten tillfrisknat utan bestående men.
FoodMonitor har inte lyckats nå ansvariga på Life för en kommentar.
Läkemedelsverket har i dagarna lämnat över ärendet till Livsmedelverket då Eye Q inte är klassificerat som läkemedel.
HÅKAN FRISELL

t20