Otillåtet bekämpningsmedel i Hallon
Det icke tillåtna bekämpningsmedlet fenpyroximat har upptäckts i Hallon i grossisten Saba Frukt och Grönt ABs lager i Helsingborg. Enligt uppgift är det en hallonodlare i Blekinge som levererat hallonen.
Det var Livsmedelsverket som vid en rutinanalys, som genomfördes i början av denna månad som en del i ett nationellt kontrollprogram, upptäckte förekomsten av bekämpningsmedlet.
Enligt ett analysprotokoll från laboratoriet Eurofins som FoodMonitor tagit del av innehöll hallonen 0.016 milligram fenpyroximat per kilo.
Fenpyroximat ingår i medlet Danitron 5 SC och kan ge skadliga effekter på vattenlevande organismer.
Danitron 5 SC används bland annat för att bekämpa spinnkvalster som är en allvarlig skadegörare på bär. I Sverige får medlet enligt Kemikalieinspektionen användas på jordgubbar, men inte på hallon.
Enligt Saba Frukt och Grönt kan de aktuella hallonen inte återkallas då de med största sannolikhet redan har nått konsumentledet.
Saba Frukt och Grönt har hittills, trots upprepade påstötningar, inte kunnat tala om vilka kunder man sålt hallonen till.
Livsmedelsverket meddelar att man överlämnat ärendet till Länsstyrelsen i Blekinge län som har tillsynen över hallonodlaren.
HÅKAN FRISELL
Läs mer om Danitron 5 SC här (extern länk):
http://www.nordiskalkali.se/produkter/produktblad/danitron.pdf

t20