Orkla förvärvar Rieber & Son
Enligt ett pressmeddelande har Orkla ASA ingått ett avtal med familjen Rieber om att köpa familjens aktier i dagligvarukoncernen Rieber & Son ASA. Orkla tar med detta förvärv ett stort steg i riktning mot en renodlad branded consumer goods-koncern.
Avtalet omfattar 90,11 % av aktierna i Rieber & Son till en kurs om 66,58 NOK per aktie. Transaktionens värde för företaget (skuldfri basis) är 6,1 miljarder NOK.
 
Rieber & Son är noterat på Oslobörsen och är en betydande leverantör till dagligvaruhandeln i Norden, delar av Centraleuropa och Ryssland. Kända varumärken är Toro, Frödinge, Bähncke, K-salat, Chaka, Delecta och Vitana. 2011 var omsättningen ca 4,3 miljarder NOK. Driftsresultatet före avskrivningar och nedskrivningar (EBITDA) var 642 miljoner NOK 2010 och 464 miljoner NOK 2011. Totalt har företaget 2900 anställda varav 1700 utanför Norge.
- Rieber och Son är en välskött och anrik koncern med duktiga medarbetare och starka marknadspositioner. Rieber & Son och Orkla kommer tillsammans vara en ledande nordisk dagligvarukoncern, med kompetens och resurser för att utveckla starka lokala produkter och varumärken i konkurrens med internationella aktörer, säger Åge Korsvold, koncernchef i Orkla.

/FoodMonitor

t20