Brister i Scan:s desinficering
kritiseras av Livsmedelsverket 
För att desinficera verktyg som används vid slakt krävs att man använder vatten som har en temperatur på minst 82 grader Celcius. Det har köttbolaget Scan:s anläggning i Kristianstad enligt Livsmedelsverket misslyckats med under en längre tid trots upprepade påpekanden.
Nu börjar myndighetens tålamod ta slut. Livsmedelsverket meddelade Scan i måndags att man överväger att vidta rättsliga åtgärder mot bolaget.
”Då avvikelsen inte åtgärdats vid uppföljning överväger Livsmedelsverket att förelägga Scan AB anläggning 80 i Kristianstad att vidta erforderlig rättelse…”, skriver myndigheten i ett brev till Scan.
Att utrustning som används till slakt inte desinficeras tillräckligt anser Livsmedelsverket är allvarligt, och strider mot gällande EU-lagstiftning som enligt myndigheten säger att ”det måste finnas utrustning för att desinficera verktyg med hett vatten som håller en temperatur på minst 82 grader Celcius, eller ett alternativt system med samma verkan”.
FoodMonitor har hittills inte lyckats få någon kommentar från Scan.
/FoodMonitor

t20