Livs anmäler Culinar
för brott mot arbetstidslagen
Livsmedelsföretaget Lyckeby Culinar AB i Fjälkinge har bedrivit produktion nattetid utan tillstånd. Det hävdar Livsmedelsarbetareförbundet som anmäler bolaget till Arbetsmiljöverket för brott mot arbetstidslagstiftningen. Myndigheten ser mycket allvarligt på bolagets agerande.
– Det här är ett brott mot arbetstidslagen. Det ska anmälas till åklagare. Det går under allmänt åtal om man misstänker att man arbetat utan att ha ett avtal eller fått dispens hos oss, säger Mikael Syk, jurist, Arbetsmiljöverket.
Enligt Livsmedelsarbetareförbundet har bolaget inte förstått att spelreglerna ändrats i och med att en dom från Arbetsmarknadsdomstolen som kom i våras gör att facket inte längre kan ge företag dispens för arbete nattetid enligt kollektivavtalet. I domen skriver AD att ”arbetstidslagen inte kan anses reglerad i livsmedelsavtalet”.
”Man har inte förstått konsekvensen av att vi som facklig organisation inte äger frågan på grund av AD-dom 2012 nr 4”, skriver Livsmedelsarbetareförbundets ombudsman på Culinar i anmälan till Arbetsmiljöverket.
– Allt arbete är i princip förbjudet på natten. Men eftersom arbetstidlagen är dispositiv så har man en möjlighet att avtala bort genom kollektivavtal vilket de flesta gör. Då kommer man överens mellan fack och arbetsgivare om vilka arbetstider som ska gälla inom viss ramar, säger Mikael Syk.
Enligt Mikael Syk kan det finnas ett stort mörkertal med företag som bryter mot arbetstidslagstiftningen.
– Problemet är att det gäller att få reda på sådana här saker och kunna föra det i bevisning. Det finns säkerligen ett enormt mörkertal. Det är också många arbetstagare som inte bryr sig och som tjänar pengar på det. Det är det som är haken. Ingen vill träda fram för att vittna för det är till deras nackdel. Det är det som är problemet med att driva sådana sådana här ärenden.
Vilket straff kan bolag få om man bryter mot lagen?
– Det är böter eller i extrema fall fängelse, säger Mikael Syk.
FoodMonitor har kontaktat Culinar. Men hos bolaget är det nu locket på.
”Jag har ingen kommentar i ärendet”, skriver Anna Åhlander, personaldirektör, i ett mejl till FoodMonitor.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Lyckeby Culinar AB.
Omsättning: 657 Mkr (2011-08).
Resultat före skatt: 24 Mkr.
Antal anställda: 230.
Lyckeby Culinar producerar bland annat stärkelseprodukter som man levererar till olika livsmedelsföretag runt om i landet.