Kraftig ökning av varsel
inom livsmedelsindustrin
Under perioden januari – juli i år varslades 1 460 personer om uppsägning inom livsmedelsindustrin. Det är nästan tre gången fler än motsvarande period förra året. Detta enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen.
– Man är oroad över framtiden och kostnadstrycket man möter på råvarumarknaden. Man måste vidta steg för att balansera de här ökade kostnaderna, och då är att skära i antalet sysselsatta en effektiv metod, säger Carl Eckerdal på Livsmedelsföretagen, till Ekot.
Den främsta orsaken är stigande råvarupriser på världsmarknaden som påverkats av de dåliga skördar som många länder har på grund av torka.
Enligt Livsmedelsföretagen är ökningen av antalet varsel större än normalt de senaste årtiondena. 
– Vi har en betydligt snabbare neddragning av personal än det normala under den senaste 20-årsperioden, säger Carl Eckerdal, till Ekot.
/FoodMonitor
FoodMonitor-Fakta:
Antal varslade inom livsmedelsindustrin (källa Arbetsförmedlingen) 
2012, Jan-jul, 1460 personer varslade.
2011, Jan-jul, 552 personer varslade.
2010, Jan-jul, 806 personer varslade.