Barnen bör äta svenskt kött i skolan
Enligt en undersökning som branschorganisationen Svenskt Kött låtit göra så vill 83 procent av svenskarna att köttet som ingår i skolmaten är svenskt.
– Resultatet visar att det är viktigt att kommunerna ställer krav på svenskt kött i sin upphandling och glädjande nog ökar intresset hos kommunerna, säger Maria Forshufvud, vd Svenskt Kött.
Svenskt Kött beställde undersökningen av United Minds som intervjuade 1 185 personer.
Maria Forshufvud tycker att det är viktigt att det satsas på kvalitet när det gäller skolmaten.
– Om maten som serveras inte är bra, kommer barnen att äta mindre och prestera sämre i skolan, säger hon.
/FoodMonitor