SLV varnar för dödliga
misstag med svamp
Livsmedelsverket varnar i ett pressmeddelande idag personer från Öst- och Sydostasien för att förväxla giftiga flugsvampar med en asiatisk matsvamp. Dödliga förgiftningar har enligt myndigheten skett tidigare i år.
”Det är unga exemplar av dödligt giftiga lömsk och vit flugsvamp, som man av misstag tror är unga halmslidskivlingar, en i Fjärran Östern omtyckt och ofta odlad svamp”, skriver myndigheten i ett pressmedelande.
”Tidigare år har thailändare i Norden dött på grund av att den förväxlats med flugsvamp. Det är framför allt i det outvecklade fruktkroppsstadiet, då svamparna liknar små fågelägg, som de kan förväxlas. Är man inte säker på vilken svamp man plockar ska man avstå från att plocka dem.”
Lömsk och vit flugsvamp är några av världens giftigaste svampar.
”6-24 timmar efter att man har ätit dem får man vanligen våldsam och långvarig diarré, kräkningar och värk, som varar i 12-24 timmar. Ibland återkommer symptomen ytterligare en gång. 2-6 dagar efter förtäringen kan symptom på lever- och njurskador uppträda och dessa skador kan leda till döden.”
Livsmedelelsverket har följande råd om man misstänker att man blivit svampförgiftad:
”Misstänker man svampförgiftning ska man omedelbart ta kontakt med läkare eller Giftinformationscentralen. Det är en fördel om man har med sig rester av den plockade svampen, maträtten eller uppkastningar”, skriver myndigheten.
/FoodMonitor