Anrikt charkbolag i konkurs
Det anrika charkbolaget Inge Bergquist Livsmedel AB i Torsby har gått i konkurs. Anledningen är enligt vad FoodMonitor erfar för små marginaler och en Ica-handlare som hanterade bolagets produkter illa.
– Det var bland annat för stora omkostnader för värme, vatten, och avgifter till Livsmedelsverket, säger Maria Bergquist, vd i bolaget fram till konkursen.
– På ett år har strömmen blivit nästan dubbelt så dyr.
Inge Bergquist Livsmedel AB startade sin verksamhet år 1941. Bolaget tillverkade fram till konkursen nyligen bland annat korvar, kalvsylta, och nötfärs.
För ett tag sedan fick man in foten på en stor Ica-butik i Karlstad. Enligt uppgift stod butiken snart för cirka 20 procent av omsättningen. Men plötsligt blev det annat ljud i skällan. Försäljningen i den stora Ica-butiken rasade.
– Vi hade våra varor där. Det gick väldigt bra och folk efterfrågade våra varor. Men sedan så fick vi höra att det inte fanns plats för oss i hyllorna. De skuffade undan oss i ett hörn.
Björn W Lindborg är konkursförvaltare. Han håller i stort med om den beskrivning Maria Bergquist ger om vad som fick bolaget på fall.
– Man hade väldigt svårt att kompensera sig för de merkostnader som blir i en liten tillverkning. Man kunde inte ta ut tillräckligt höga kostnader i konsumentledet, säger han.
– Och tappar man en kund på 20 procent så är det självklart att det påverkar i en väldigt stor omfattning.
Enligt den konkursbouppteckning som FoodMonitor tagit del av så är det för närvarande en brist i Inge Berquist Livsmedel AB på cirka 1.4 miljoner kronor. Snart kommer lösöret att auktioneras ut.
Björn W Lindborg berättar emellertid att det finns livsmedelsföretag som är intresserade av att ta över lokalerna och bedriva livsmedelsproduktion.
– Därför så kommer inte försäljningen att omfattas av sådana delar som är mer fast monterade i lokalerna, säger han.
HÅKAN FRISELL
FoodMonitor-Fakta:
Inge Bergquist Livsmedel AB.
Konkurs inledd.
Omsättning: 4.3 Mkr (2010).
Resultat före skatt: minus 13 000 kronor.
Antal anställda innan konkursen: 5.