Sveriges Bryggerier:
regeringens nej ”ett slag i ansiktet”
Regeringen säger nej till gårdsförsäljning av öl. Branschorganisationen Sveriges Bryggerier rasar. Sverige är enligt organisationen på väg att bli det nya Öllandet. Något som man menar är helt i linje med regeringens egen vision om matlandet Sverige.
”Att i det läget säga nej till att lägga fram det förslag om gårdsförsäljning som presenterades för mer än två år sen är ett slag i ansiktet inte bara på den svenska bryggerinäringen utan också på den egna visionen”, skriver organisationen i ett pressmeddelande idag.
”Beskedet från regeringen drabbar inte bara en växande näring, utan också landsbygden som går miste om ett stort antal arbetstillfällen.”
Antalet bryggerier i Sverige har de senaste tre åren dubblerats. Idag finns det fler än 60 stycken. 4 000 personer arbetar inom den svenska bryggerinäringen.
”Regeringens beslut drabbar inte bara bryggerinäringen utan också vingårdar och spritproducenter, som inte ges samma möjlighet att bygga en framtid som övriga europeiska producenter. Det är trist”, skriver Sveriges Bryggerier.
/FoodMonitor