slaktkroppIMG 5118
Säkrare kött på svenska slakterier
Problemet med slaktkroppar på slakterier som förorenats med gödsel har minskat rejält de senaste tre åren. Tidigare var 10 procent förorenade. Idag är den siffran nere i en procent. Det meddelar Livsmedelsverket.
– Risken att sjukdomsframkallande bakterier som till exempel EHEC överförs till köttet har minskat. Vi kan glädjas åt att konsumenterna nu kan få ännu säkrare kött från svenska slakterier, säger Christian Berking, veterinärinspektör vid Livsmedelsverket.
Livsmedelsverket tar åt sig äran för den stora förbättringen.
”Förbättringen är effekten av ett kontrollprojekt som Livsmedelsverket genomfört”, skriver myndigheten.
”Livsmedelsverket har arbetat med förbättrade kontrollrutiner och tydlig kommunikation med slakterierna. Detta har lett till att slakterierna satsat på bättre kontroll och effektivare rensning av slaktkroppar och därmed lyckats minskat förekomsten av gödselföroreningar på kött.”
/FooodMonitor 
Läs mer: http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0956713512004367?v=s5