Arla blir störst i Storbritannien
Arla får utöka sin ägarkrets till att också omfatta mjölkbönder i Storbritannien genom en fusion med mjölkbolaget Milk Link. Det bestämde i dagarna EU:s konkurrensmyndigheter. Den nya konstellationen blir därmed Storbritanniens största mejeriföretag.
– Vi är väldigt glada att fusionen nu är godkänd. Jag är stolt över att bönderna i Arla och Milk Link går samman i ett nytt företag med ägare i flera europeiska länder och konsumenter över hela världen, säger Arlas styrelseordförande Åke Hantoft.
Som krav för sammanslagningen har EU emellertid ställt som krav att Arla säljer Milk Links affärsenhet i Crediton. Den enheten ”producerar Milk Links UHT-mjölk, UHT-grädde, en annan sorts färskmjölk med längre hållbarhet samt mjölkdryck och grädde till industrimarknaden”.
Sammanslagningen mellan Arla och Milk Link träder enligt uppgift i kraft från och med måndag nästa vecka.
/FoodMonitor